ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Kiatnakin สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติเร็ว
 • สะดวกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Kiatnakin คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนสบาย ยาวนานสูงสุดถึง 4 ปี
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

 • รายได้ต่อเดือน* (บาท) 

  อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
  พนักงานเงินเดือนประจำ อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
  20,000 - 29,999 27.99% -
  30,000 - 49,999 24.99% - 26.99% 27.99%
  50,000 - 69,999 22.99% - 24.99% 26.99%
  70,000 - 99,999 17.99% - 19.99% 23.99%
  100,000 - 249,999 15.99% - 17.99% 23.99%
  ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป 
  (ระยะเวลาการผ่อน 36 เดือนหรือน้อยกว่า)
  13.99% - 15.99% 23.99%


 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กันโดยประมาณ (ธนาคารจะแจ้งยอดให้ทราบอีกครั้ง)

 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน
  30,000 1,585 1,168 960
  50,000 2,641 1,947 1,599
  60,000 3,169 2,336 1,919
  70,000 3,697 2,725 2,239
  90,000 4,754 3,504 2,879
  100,000 5,282 3,893 3,198
  150,000 7,922 5,839 4,797
  200,000 10,272 7,495 6,105
  250,000 12,839 9,367 7,631
  290,000 14,894 10,866 8,852

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ไม่มีโปรโมชั่น
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน