ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารทหารไทยสินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อส่วนบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash 2 Go วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash 2 Go คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้น ลดดอก
 • เมื่ออนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งความประสงค์ไว้
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก

สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 61

พิเศษยิ่งกว่า.....
ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน

เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ) และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

รายได้ประจำต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อัตราดอกเบี้ยปกติ ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี
+ Direct Debit
อัตราดอกเบี้ยปกต ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี
+ Direct Debit
15,000 - 29,999 บาท 28% 25% 28% 25%
30,000 - 49,999 บาท 21% 18% 27% 24%
50,000 - 99,999 บาท 19% 16% 26% 23%
100,000 บาท ขึ้นไป 17% 14% 22% 19%
 • การลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
ตั้งแต่ วันนี้ - 30 ก.ย. 61
 • รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน