ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซิตี้แบงก์สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Citi ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระเลือกได้สูงสุด 60 เดือน เพื่อการผ่อนจ่ายที่น้อยกว่า
 • ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อใน 1วันทำการ
 • สามารถส่งใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Citi ผ่านเครื่องแฟกซ์ หรือสแกนส่งทางอีเมล์ เพื่อทราบผลการอนุมัติเบื้องต้น
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
 • วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ
  น้อยกว่า 100,000 28% 28%
  100,000-149,999 25% 26%
  150,000-199,999 24% 25%
  200,000-299,999 21% 23%
  300,000-399,999 19% 20%
  มากกว่า 400,000 18% 19%

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน (โดยประมาณ)
 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
  30,000 2,895 1,647 1,241 1,046 934
  50,000 4,825 2,744 2,068 1,743 1,557
  70,000 6,755 3,842 2,895 2,440 2,180
  90,000 8,686 4,940 3,723 3,137 2,802
  100,000 9,504 5,337 3,976 3,316 2,935
  150,000 14,184 7,931 5,885 4,890 4,315
  200,000 18,623 10,277 7,535 6,193 5,411
  250,000 23,278 12,846 9,419 7,741 6,763
  300,000 27,647 15,123 10,997 8,970 7,782
  500,000 45,840 24,962 18,076 14,687 12,697
  700,000 64,176 34,947 25,307 20,562 17,775
  • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง

  • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 120 บาท / รอบบัญชี

  คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

  เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

  เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  โปรโมชั่นการสมัคร
  • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560

  โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดสูงสุด 3%

  วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราปกติ อัตราพิเศษ
  150,000 - 199,999 บาท 24% 20.99%
  200,000 399,999 บาท 22% 18.99%
  400,000 บาทขึ้นไป 18% 15.99%
  ขอแนะนำ
  ผู้สนับสนุน