ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซิตี้แบงก์สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สินเชื่อส่วนบุคคล ซิตี้

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Citi ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้น ลดดอก
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระเลือกได้สูงสุด 60 เดือน เพื่อการผ่อนจ่ายที่น้อยกว่า
 • ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อใน 1วันทำการ
 • สามารถส่งใบสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Citi ผ่านเครื่องแฟกซ์ หรือสแกนส่งทางอีเมล์ เพื่อทราบผลการอนุมัติเบื้องต้น
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราพิเศษ ลดสูงสุด 3%

  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น*
  วันนี้ - 30 มิ.ย. 61

วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราปกติ อัตราพิเศษ
150,000 - 199,999 23.99% 20.99%
200,000 - 399,999 21.99% 18.99%
400,000 - 699,999 17.99% 15.99%
700,000 - 999,999 17.99% 14.99%
1,000,000 – 1,299,999 15.99% 14.99%
1,300,000 - 1,500,000 15.99% 13.99%

 

 • สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต จะได้รับอัตราพิเศษดังต่อไปนี้
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราปกติ อัตราพิเศษ
150,000 - 199,999 23.99% 20.99%
200,000 - 399,999 21.99% 18.99%
400,000 - 699,999 17.99% 15.99%
700,000 - 999,999 17.99% 14.99%
1,000,000 – 1,299,999 15.99% 14.99%
1,300,000 - 1,500,000 15.99% 13.99%

 

 • สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
รายได้ต่อเดือน (บาท) อัตราดอกเบี้ย
20,000 - 29,999 25.99 - 27.99%
30,000 - 39,999 23.99 - 27.99%
40,000 - 49,999 21.99 - 25.99%
50,000 - 59,999 20.99 - 23.99%
60,000 - 79,999 18.99 - 21.99%
80,000 - 199,999 17.99 - 21.99%
200,000 ขึ้นไป 15.99 - 21.99%

 

 • ตัวอย่างอัตราการผ่อนชำระโดยประมาณ (ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,895 1,647 1,241 1,046 934
50,000 4,825 2,744 2,068 1,743 1,557
70,000 6,755 3,842 2,895 2,440 2,180
90,000 8,686 4,940 3,723 3,137 2,802
100,000 9,504 5,337 3,976 3,316 2,935
150,000 14,184 7,931 5,885 4,890 4,315
200,000 18,623 10,277 7,535 6,193 5,411
250,000 23,278 12,846 9,419 7,741 6,763
300,000 27,647 15,123 10,997 8,970 7,782
500,000 45,840 24,962 18,076 14,687 12,697
700,000 64,176 34,947 25,307 20,562 17,775

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้อัตราพิเศษ ลดสูงสุด 3%

  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น*
  วันนี้ – 30 มิ.ย. 62
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (บาท) อัตราปกติ อัตราพิเศษ
150,000 - 199,999 23.99% 20.99%
200,000 - 399,999 21.99% 18.99%
400,000 - 699,999 17.99% 15.99%
700,000 - 999,999 17.99% 14.99%
1,000,000 – 1,299,999 15.99% 14.99%
1,300,000 - 1,500,000 15.99% 13.99%
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน