ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยสินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอซันนัลแคช เอ็กซ์ตราลอง

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Personal Cash Extra Long ผ่อนน้อย สบายนาน...น..น ถึง 84 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ
 • พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Personal Cash Extra Long ที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
 • สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม.
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
 • วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )
  ผ่อนน้อยกว่า 36 งวด ผ่อน 37-60 งวด ผ่อน 61 งวดขึ้นไป
  30,000 -99,999 26% 28%
  100,000 -199,999 24% 25% 27%
  200,000 -299,999 22% 23% 25%
  300,000 -499,999 20% 21% 23%
  500,000 -1,500,000 18% 19% 21%

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน
 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 72 เดือน 84 เดือน
  30,000 2,870 1,620 1,210 1,050 940 870 820
  50,000 4,780 2,700 2,020 1,750 1,560 1,450 1,370
  60,000 5,740 3,240 2,420 2,100 1,870 1,730 1,640
  70,000 6,600 3,780 2,830 2,440 2,180 2,020 1,910
  90,000 8,600 4,850 3,630 3,140 2,810 2,600 2,460
  100,000 9,460 5,290 3,930 3,320 2,940 2,820 2,670
  150,000 14,190 7,940 5,890 4,980 4,410 4,230 4,000
  200,000 18,720 10,380 7,640 6,420 5,640 5,390 5,070
  250,000 23,400 12,970 9,550 8020 7,050 6,740 6,330
  300,000 27,800 15,270 11,150 9,290 8,120 7,720 7,220
  500,000 45,840 24,970 18,080 14,960 12,980 12,270 11,410
  700,000 64,180 34,950 25,310 20,940 18,160 17,180 15,970
  1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,910 25,950 24,540 22,820

 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 267.50 บาท/รอบบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน

 

สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.73% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 15 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน