ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยสินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบี เพอร์ซันนัลแคช

สิทธิประโยชน์

 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Personal Cash ผ่อนน้อย สบายนาน...น..น ถึง 60 เดือน
 • พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อส่วนบุคคล CIMB Personal Cash ที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ
 • สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม.
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
วงเงินสินเชื่อ (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )
ระยะเวลาผ่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 งวด ระยะเวลาผ่อน 37 – 60 งวด
20,000 -99,999 26% 28%
100,000 - 299,999 23% 26%
300,000 – 1,500,000 20% 23%

 

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 18% ต่อปี

วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,760 1,500 1,090 890 770
50,000 4,590 2,500 1,810 1,470 1,270
70,000 6,420 3,500 2,540 2,060 1,780
80,000 7,340 4,000 2,900 2,350 2,040
90,000 8,260 4,500 3,260 2,650 2,290
100,000 9,170 5,000 3,620 2,940 2,540
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 137,520 74,890 54,230 44,070 38,100
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต : ไม่คิดค่าบริการ

 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : ไม่คิดค่าบริการ

 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) : 100 บาท / ฉบับ

 • ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน : ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561

สำหรับผู้มีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 12 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน

 

สำหรับผู้มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.73% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 15 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 24 เดือน

 • รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระได้สูงสุด 36 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน