ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารธนชาตสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Thanachart Flash Plus เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ
 • ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Thanachart Flash Plus เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

 • วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  20,000 - 49,999 28.0%
  50,000 - 99,999 25.5%
  100,000 - 199,999 23.5%
  200,000 บาทขึ้นไป 21.5%

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน (โดยประมาณ)

 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
  20,000 1,920 1,080 810 680 600
  30,000 2,870 1,620 1,210 1,020 900
  40,000 3,830 2,160 1,620 1,350 1,200
  50,000 4,730 2,650 1,970 1,640 1,440
  60,000 5,680 3,180 2,360 1,960 1,730
  70,000 6,620 3,710 2,750 2,290 2,020
  90,000 8,520 4,760 3,540 2,940 2,590
  100,000 9,320 5,140 3,770 3,100 2,710
  150,000 13,970 7,710 5,660 4,650 4,060
  200,000 18,530 10,180 7,440 6,090 5,300
  250,000 23,610 12,730 9,300 7,610 6,630
  300,000 27,800 15,270 11,150 9,130 7,950
  500,000 46,320 25,450 18590 15,220 13,250
  700,000 64,850 35,630 26,020 21,310 18,550
  1,000,000 92,640 50,900 37,170 30,440 26,500

 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

 1. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 36, 48, 60 งวด หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 3 รอบบัญชี สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6, 12, 24 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 รอบบัญชี และตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-26% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร

 2. รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว สีเทาดำ มูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดการเบิกถอนเงินสดจากช่องทาง ATM หรือ Cash Transfer ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร และมีคงค้างไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท เป็นเวลา 2 รอบบัญชี

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน