ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารยูโอบีสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี แคช พลัส

สิทธิประโยชน์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล UOB Cash Plus อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท*
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล UOB Cash Plus คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • เลือกระยะเวลาชำระคืนสูงสุดถึง 60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

    รายได้ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  พนักงาน
  ประจำ
  15,000 - 30,000 27.99% (MRR**+20.24%)
  30,000 - 50,000 24.99% (MRR**+17.24%)
  50,000 - 100,000 21.99% (MRR**+14.24%)
  >100,000 19.99% (MRR**+12.24%)
  เจ้าของกิจการ 20,000 - 50,000 27.99% (MRR**+20.24%)
  >50,000 24.99% (MRR**+17.24%)

  **MRR ณ วันที่ 24 พ.ค. 2560 เท่ากับ 7.75%


 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน

 • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี

 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด

คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • ยังไม่มีโปรโมชั่น
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน