ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท​
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
 • สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
 • สะดวกด้วยช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย
อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ
 • อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้
 • วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  30,000 - 59,999 28%
  60,000 - 99,999 26%
  100,000 - 149,999 24%
  150,000 - 299,999 23%
  300,000 - 1,000,000 19.99%

 • อัตราการผ่อนชำระ : ชำระเดือนละเท่า ๆ กัน (โดยประมาณ)
 • วงเงินอนุมัติ ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
  30,000 -

  1,647

  1,241 1,046 935
  50,000 - 2745 2,069 1,743 1,557
  70,000 6,688 3,772 2,821 2,361 2,096
  90,000 8,598 4,849 3,627 3,035 2,695
  100,000 9,456 5,288 3,924 3,261 2,877
  150,000 14,112 7,856 5,807 4,808 4,229
  200,000 18,816 10,475 7,742 6,411 5,639
  300,000 27,789 15,268 11,148 9,128 7,947
  500,000 46,315 25,446 18,580 15,213 13,245
  700,000 64,841 35,624 26,011 21,298 18,542
  1,000,000 92,630 50,891 37,159 30,426 26,489

 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท สำหรับยอดค้างชำระ 1 งวด, 250 บาท สำหรับยอดค้างชำระ 2 งวด และ 350 บาท สำหรับยอดค้างชำระ 3 งวด
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ 31 ธ.ค.2560

 • รับฟรี! กระเป๋าเป้ล้อลาก มูลค่า 1,690 บาท เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ตั้งแต่ 150,000 – 299,000 บาท

 • หรือรับกระเป๋าเดินทางขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 2,950 บาท เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน