ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย  ไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์  ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก   บริษัทฯให้บริการประกันอัคคีภัย ทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและภัยพิบัติ ,การประกันภัยอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร ,เฟอร์นิเจอร์ ,สต๊อกสินค้า และเครื่องจักร สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดย่อม โดยมีขอบเขตความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย มาตรฐานดังนี้คือ    
 • เพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับสำหรับทำแสงสว่าง หรือใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่นแก๊สหุงต้ม (ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
 • ความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
 • ความเสียหายอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ ดับเพลิง เช่น การพังบ้านหรือการกระทำใดๆเพื่อการดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวและลุกลาม
 • ความเสียหายจากควัน เขม่า เกรียม อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย  
นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว  บ้านอยู่อาศัยยังขยายความคุ้มครองถึง 
 • ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ ,ภัยจากอากาศยาน , ภัยเนื่องจากน้ำ(ไม่รวมน้ำท่วม) ,ภัยระเบิดทุกชนิดและยังขยายความคุ้มครองถึงกรณีภัยพิบัติ ( มีคำประกาศจากคณะรัฐมนตรีว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ  โดยให้ความคุ้มครอง  ถึง น้ำท่วม,แผ่นดินไหวและลมพายุ (ที่เกิดจากภัยพิบัติ) คุ้มครองขั้นต่ำในวงเงิน 20,000.00 บาท
เบี้ยประกันภัยบ้านอยู่อาศัย  (ตามตารางเบี้ย)    

ส่วนเบี้ยประกันภัยที่เป็นธุรกิจ SME  กรุณาโทรเช็คเบี้ยกับบริษัทโดยตรง  

 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้  

 • สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคาร(ไม่รวมฐานราก) เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้น ฐานรากของอาคารจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เช่น เสาเข็มที่ตอกลึกลงไปในดิน  เป็นต้น
 • เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องเรือน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องครัว และของใช้ต่างๆ ที่มีไว้ใช้ในการประกอบกิจการ
 • สต๊อกสินค้า หมายถึง สต๊อกสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปต่างๆที่ผลิตสำเร็จแล้ว ซึ่งเก็บอยู่ภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย ( ควรระบุรายละเอียดประเภทของสินค้าด้วย)
 • เครื่องจักร  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า และให้รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วย

โครงการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย  สำหรับให้สาขาคิดเบี้ยบ้านอยู่อาศัย แบบง่าย
ความคุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยยวดยานพานะ ภัยอากาศยาน  ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ(ยกเว้นน้ำท่วม)
อัตรา สำหรับ บ้าน  ตึก หรือ บ้านปูน ทั้งหลัง


ทุนประกัน เบี้ยสุทธ รวมอากร+ภาษี ทุนภัยพิบัต เบี้ยภัยพิบัต เบี้ยที่เก็บลูกค้า
800,000.00 808.00 868.84 20,000.00 108.07  976.91
1,000,000.00 1,010.00 1,086.05 20,000.00 108.07 1,194.12
1,200,000.00 1,212.00 1,302.19 20,000.00 108.07 1,410.26
1,400,000.00 1,414.00 1,519.40 20,000.00 108.07 1,627.47
1,500,000.00 1,515.00 1,628.54 20,000.00 108.07 1,736.61
1,600,000.00 1,616.00 1,736.61 20,000.00 108.07 1,844.68
1,800,000.00 1,818.00 1,953.82 20,000.00 108.07 2,061.89
2,000,000.00 2,020.00 2,171.03 20,000.00 108.07 2,279.10
2,200,000.00 2,222.00 2,387.17 20,000.00 108.07 2,495.24
2,400,000.00 2,424.00 2,604.38 20,000.00 108.07 2,712.45
2,500,000.00 2,525.00 2,713.52 20,000.00 108.07 2,821.59
3,000,000.00 3,030.00 3,256.01 20,000.00 108.07 3,364.08

ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี

หมายเหตุ   ภัยพิบัติ หมายถึง ความเสียหายที่เป็นมหันตภัย หรือภัยที่ใหญ่หลวง ซึ่งต้องมีคำประกาศ จากคณะรัฐมนตรี   จึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งภัยพิบัติให้ความคุ้มครองถึง ลมพายุ แผ่นดินไหว และน้ำท่วม 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน