ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเมืองไทยประกันภัย → เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18

เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง 18

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองบ้าน...คุ้มครองคุณและคนในครอบครัว จากภัยทุกรูปแบบ รวมภัยธรรมชาติ คุ้มครองมากถึง 18 รายการในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 1,600 บาท/ปี

แผนประกันภัย เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง18 :
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. ระเบิด
4. ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยวดยานพาหนะ
5. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
6. ภัยจากอากาศยาน

ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
8. ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ/ไต้ฝุ่น/มรสุม/แผ่นดินไหว/ภูเขาไฟระเบิด/คลื่นใต้น้ำ/สึนามิ/ลูกเห็บ) ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9. น้ำท่วม ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
10. ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า จนทำให้เกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าจากฟ้าผ่า 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000  บาท
11. ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ไม่เกิน 20,000 บาท
12. ภัยโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไม่เกิน 50,000 บาท

13. การโจรกรรม ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์

1. ทรัพย์สิน: ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท

2. อาคาร: ไม่เกิน 20,000 บาท
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
15. ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
16. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   สูงสุดไม่เกิน 100,00 บาท

18. การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลในครอบครัว

ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตร 200,000 บาท ต่อคน สูงสุด 4 คน

บ้านอยู่อาศัย และสถานที่ตั้งทรัพย์สิน :

สำหรับสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมถึงทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง  ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์  ตึกแถว ห้องชุด แมนชั่น คอนโดมิเนียม ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวเท่านั้น (ต้องไม่ใช้ประกอบธุรกิจอย่างอื่น) และไม่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนแออัด หรือรถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึง เป็นต้น  นอกจากนี้บ้านอยู่อาศัยที่รับประกันอัคคีภัยได้ จะพิจารณาเฉพาะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (ผนังคอนกรีตล้วน) เท่านั้น

 

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

  1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ไม่รวมฐานรากและราคาที่ดิน (รวมส่วนต่อเติมอาคาร)
  2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา   เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ในบ้านอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยภายในอาคาร

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัย เมืองไทย อยู่ดียกกำลัง18 :

จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย
500,000 1,600 2,000,000 4,900 3,500,000 7,700
600,000 1,800 2,100,000 5,100 3,600,000 7,900
700,000 2,000 2,200,000 5,300 3,700,000 8,100
800,000 2,100 2,300,000 5,500 3,800,000 8,200
900,000 2,400 2,400,000 5,600 3,900,000 8,400
1,000,000 2,500 2,500,000 5,800 4,000,000 8,600
1,100,000 2,700 2,600,000 6,000 4,500,000 9,500
1,200,000 3,000 2,700,000 6,200 5,000,000 10,400
1,300,000 3,200 2,800,000 6,400 5,500,000 11,200
1,400,000 3,500 2,900,000 6,600 6,000,000 11,900
1,500,000 3,700 3,000,000 6,800 6,500,000 12,700
1,600,000 3,900 3,100,000 6,900 7,000,000 13,500
1,700,000 4,200 3,200,000 7,100 8,000,000 15,100
1,800,000 4,400 3,300,000 7,300 9,000,000 16,700
1,900,000 4,700 3,400,000 7,500 10,000,000 18,200

*หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับบุคคลทั่วไป
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน