ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยกระจก

ประกันภัยกระจก

รายละเอียดความคุ้มครอง

ในปัจจุบันอาคาร ห้างร้าน หรือสถานที่แสดงสินค้าสมัยใหม่ นิยมหันมา ใช้ผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสวยงามและประโยชน์ในการใช้งานที่ หลากหลายมากขึ้น แต่ข้อเสียของกระจกก็มีมากเช่นเดียวกัน เช่น เปราะ แตกง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงอาจได้รับความเสียหายเป็นจำนวน เงินที่สูงกว่าทรัพย์สินอื่นๆ ได้ ประกันภัยกระจกจึงสามารถตอบโจทย์ให้กับ เจ้าของสถานที่นั้นๆ ได้

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • กระจก เช่น กระจกสำหรับอาคาร กระจกกั้นห้อง กระจกแผ่นเรียบขัดมันปกติ

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งจำเป็นและสมควรติดในขณะที่ยังไม่ได้นำกระจกมาทดแทน

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน