ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยโจรกรรม

ประกันภัยโจรกรรม

รายละเอียดความคุ้มครอง

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ระบบการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือใช้พนักงานรักษา ความปลอดภัยอย่างรัดกุม แต่ก็ยังเกิดการโจรกรรมให้เห็นอยู่ตามสื่อบ่อยครั้ง ดังนั้น ประกันภัยโจรกรรมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาคารบ้านเรือน สำนักงาน หรือสถานประกอบธุรกิจต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของทรัพย์สินได้

เหมาะสำหรับ

  • เจ้าของทรัพย์สิน
  • เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ทรัพย์สิน เครื่องใช้ต่างๆ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ ฯลฯ

ความคุ้มครอง

  • คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย หรือรวมถึงการถูกชิงทรัพย์หรือการปล้นทรัพย์ 

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • เจ้าของทรัพย์สิน
  • เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน