ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย วัสดุประเภทใด เป็นการให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายราคาเดียว และเป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัย

เหมาะสำหรับ

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)

ความคุ้มครอง

เบี้ยราคาเดียว 500 บาท/ปี คุ้มครอง

 • ภัยไฟไหม้
 • ภัยฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิด

โดยมีทุนประกันให้เลือกทั้งหมด 3 แผน ซึ่งแบ่งตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง

แผน ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ทุนประกัน
แผนที่ 1 คอนกรีต 500,000
แผนที่ 2 ครึ่งคอนกรีต ครึ่งไม้ 200,000
แผนที่ 3 ไม้ล้วน 100,000

ระยะเวลาความคุ้มครอง

 • 1 ปี

หมายเหตุ

 1. สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจภัย
 2. สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อบ้าน 1 หลัง
 3. ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน)
 4. ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้นำชุมชน เช่น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน