ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักกรุงเทพประกันภัย → ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ

ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ได้รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. สิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1 (ผนังก่ออิฐถือปูน)
2. จำนวนเงินที่เอาประกันต่อสถานที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ความคุ้มครองที่ได้รับ

 1. มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน การนัดหยุดงาน การกระทำอันมีเจตนาร้าย การถูกชนโดยยานพาหนะ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 2. ให้ความคุ้มครองภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะรวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
 3. คุ้มครองการแตกของกระจกโดยอุบัติเหตุ
 4. คุ้มครองความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการโจรกรรม
 5. ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (รวมค่ารักษาพยาบาล) หรือการถูกปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการ
 6. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
 • ตัวอาคาร
 • ทรัพย์สินภายใน
คุ้มครอง : การเกิดไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, ภัยจากอากาศยาน,การถูกชนโดยยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
1,000,000 1,000,000 1,000,000
คุ้มครอง : ภัยลมพายุ, ภัยแผ่นดินไหว, ภัยลูกเห็บ, ภัยจากการนัดหยุดงาน และการกระทำอันมีเจตนาร้าย จำกัดวงเงินความรับผิดต่อภัย 10% ของทุนประกันภัยแต่ไม่เกิน 500,000.- บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ทั้งนี้ลูกค้ารับผิดชอบความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 10% หรือขั้นต่ำ 10,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ของความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง และทุกครั้ง
 • ประกันภัยโจรกรรม
คุ้มครอง : การลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอย การงัดแงะ การชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์
100,000 300,000 500,000
 • ประกันภัยกระจก
คุ้มครอง : การแตกของกระจกโดยอุบัติเหต
50,000 50,000 100,000
 • ประกันภัยสำหรับเงิน
คุ้มครอง : ความสูญเสียของเงิน อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรกรรม
100,000 100,000 100,000
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
คุ้มครอง : การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ (รวมค่ารักษาพยาบาล) หรือการถูกปล้น ของผู้เอาประกันภัย และลูกจ้างขณะอยู่ในสถานประกอบการ
100,000 - 200,000
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครอง : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก จากการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้า หรือผู้ที่มาติดต่อธุรกิจภายในสถานที่เอาประกันภัย
100,000 - 500,000
ประเภทธุรกิจ เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรแล้ว (หน่วย : บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
กลุ่มที่ 1 :
สำนักงาน/คลินิก/แฟลตหรือหอพัก/ร้านเช่าหนังสือ/เนอสเซอรี่
2,740.27 2,954.27 3,953.65
กลุ่มที่ 2 :
สมาคม หรือสโมสร/คาร์แคร์/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีซ่อมและพ่นสี)/ฟิตเนสเซ็นเตอร์
2,847.27 3,062.34 4,061.72
กลุ่มที่ 3:
โรงเรียน/วิทยาลัย
2,954.27 3,169.34 4,168.72
กลุ่มที่ 4:
โรงรับจำนำ/ร้านตัดผม-เสริมสวย/สปา/นวดฝ่าเท้า
3,277.41 3,491.41 4,490.79
กลุ่มที่ 5:
ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านอินเตอร์เน็ต
3,384.41 3,599.48 4,598.86
กลุ่มที่ 6:
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า (ค้าปลีก)
3,599.48 3,814.55 4,812.86
กลุ่มที่ 7:
ร้านซักรีด-ซักแห้ง/ร้านถ่ายรูป
3,814.55 4,028.55 5,027.93
กลุ่มที่ 8:
วิศวกรรมช่างกล/โรงกลึง/อู่ซ่อมรถ (ไม่มีการพ่นสี)/ร้านทำป้ายโฆษณา/ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า
3,921.55 4,136.62 5,136.00
กลุ่มที่ 9:
ร้านค้าย่อย/ร้านให้เช่า-อัดวีดีโอ
4,136.62 4,351.69 5,350.00
กลุ่มที่ 10:
ร้านขนมปัง
4,673.76 4,888.83 5,887.14
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน