ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักสินมั่นคงประกันภัย → ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids)

ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids)

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพเด็ก (Super Kids) ของสินมั่นคงประกันภัย แผนประกันที่พร้อมจะดูแลลูกน้อยของคุณอย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป สามารถเบิกได้ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) แล้วค่ารักษา 5 โรคสุดฮิต ก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆ

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง
แผน 1 แผน 2

1. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค

 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อปี
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยในสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

100,000
20,000

 

100,000
100,000

2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (OPD) เนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรค

 • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุดต่อปี
 • ความคุ้มครองผู้ป่วยนอกสูงสุดต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

10,000
1,000

 

10,000
1,000

โรคที่ได้รับความคุ้มครองสำหรับความคุ้มครองข้อ 1 และ ข้อ 2 ( IPD และ OPD )

 1. โรคอาหารเป็นพิษ/โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน โดยมีอาการท้องเสีย/ท้องเดินร่วมด้วย
 2. โรคไข้หวัดใหญ่
 3. โรคไข้เลือดออก
 4. โรคมือ เท้า ปาก
 5. โรคตาแดง หรือเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส
   

3. การรักษาพยาบาลทางด้านทันตกรรม

ผลประโยชน์ความคุ้มครองการรักษาทางด้านทันตกรรม สำหรับการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ ( ระยะเวลาการรอคอย 65 วัน )

ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี

 

 

2,000

 

 

2,000

4. ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป อบ.ๅ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ 100% ของทุนประกันภัย อบ.1)

 

100,000

 

100,000

เบี้ยประกันภัยรายปี แผนที่ 1 แผนที่ 2
ช่วงอายุ 1-14 ปี 2,700 4,300

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-14 ปี
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) เฉพาะ 5 โรคเด็กสุดฮิต
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนและมีอาการตามที่ระบุไว้ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 1-14 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน