ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักซิกน่า ประกันภัย → ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจใช่เลย

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจใช่เลย

รายละเอียดความคุ้มครอง

สนุกกับทุกจังหวะของชีวิตได้เต็มที่ไม่มีกังวล
ด้วยประกันอุบัติเหตุ "สบายใจใช่เลย"

ที่พร้อมคุ้มครองและดูแลคุณในทุกสถานการณ์

สิทธิประโยชน์

  • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 2,000,000 บาท*สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุดถึง 600,000 บาท*สำหรับการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • เคลมค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 20,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

 

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ "สบายใจ ใช่เลย" แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองการถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และในขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ) 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ( ไม่คุ้มครองการถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ) 90,000 150,000 300,000 450,000 600,000
การชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
เบี้ยประกันภัยรายเดือน ( อายุ 20-65 ปี ) 151 192 294 396 497

 

เงื่อนไข

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี บริบูรณ์
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน