ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักวิริยะประกันภัย → ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ"

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ด้วยความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

เหมาะสำหรับ

  • บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

  • ตัวบุคคล

ความคุ้มครอง

  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล "อุ่นใจ" มีความคุ้มครองทั้งหมด 2 แผน ให้ผู้ทำประกันได้เลือกความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

แผน ความคุ้มครอง เบี้ยประกัน/ปี
อุ่นใจ 24 ชั่วโมง คุ้มครองตาม อบ.2 ทุนประกันสูงสุด 500,000 บาท เบี้ยประกันภัย จะขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพของท่าน อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ว่า จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ ตามความต้องการของท่าน เบี้ยประกันเริ่มต้น เพียง 208 บาท
อุ่นใจ 1 คุ้มครองตาม อบ.1 ทุนประกันภัยสูงสุด 500,000 บาท โดยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากเดิม คือ คุ้มครองค่าปลงศพ และคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ระหว่างค่าพักรักษาตัว เบี้ยประกันเริ่มต้น เพียง 1,700 บาท

 

  *(อบ.1 คือ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง) 
**(อบ.2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ.1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

  • 1 ปี
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 5-60 ปี
  • ผู้ทำประกันจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดบกพร่องหรือพิการ
  • ซื้อความคุ้มครองได้ 1 คน/1 แผนความคุ้มครองเท่านั้น
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน