ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) → การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ให้ความคุ้มครองต่อสินค้านำเข้า หรือสินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยมีสาเหตุจากอัคคีภัย ภัยระเบิด เรือเกยตื้น เรือจม เรือล่ม เรือชนกัน ความเสียหายของส่วนรวม การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย ฯลฯ

เหมาะสำหรับ : นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีสินค้านำเข้า-ส่งออกผ่านชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวของ AEC

เงื่อนไขการรับประกัน/คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้ประกอบการ (นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา) ผู้มีส่วนได้เสียในสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศหรือผู้มีหน้าที่ตามเงื่อนไข INCOTERMS  ที่ต้องทำประกันภัย

ข้อยกเว้นหลัก

1. การรั่วไหลสึกหรอ เสื่อมสภาพ การสูญเสียน้ำหนักหรือปริมาตรสินค้าตามธรรมชาติ 
2. ความสูญหาย เสียหายต่อตัวสินค้าอันมีสาเหตุมาจากการบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมหรือดีพอต่อการขนส่งสินค้าประเภทนั้นๆ
3. ความสูญหาย เสียหายอันเกิดจากสภาพแห่งสินค้านั้นเอง

 

ประเภทประกันภัยขนส่งสินค้าที่คุ้มครอง

การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจาก :

ภัยที่คุ้มครอง

ICC (A) ICC (B) ICC (C)
1. เพลิงไหม้, ระเบิด คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
2. เรือเกยตื้น, ล่ม, จม หรือ ตะแคง เรือชนกัน เรือโดนกัน คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
3. ยานพาหนะทางบกพลิกคว่าหรือตกจากรางหรือชนกัน คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
4. ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใด คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
5. การขนส่งสินค้าลงจากเรือ ณ ท่าหลบภัย คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
6. ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
7. สินค้าถูกโยนทิ้งทะเล (Jettison) ในขณะที่เรือประสบภัยกลางทะเลหรือมหาสมุทร คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
8. ค่ากู้เรือ และ ค่ากู้สินค้า คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
9. ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง

10. สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะทาการขนสินค้าขึ้น หรือลงจากเรือหรือระหว่างการเปลี่ยนถ่ายลาเรือ

คุ้มครอง คุ้มครอง คุ้มครอง
11. แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
12. สินค้าถูกน้าทะเลซัดตกเรือไป คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
13. ความเสียหายจากน้าทะเลหรือจากแม่น้า, ทะเลสาบหรือน้าในแม่น้า เข้าระวางเรือ ตู้ยกหรือตู้บรรจุสินค้า (Container) หรือน้าในแม่น้า ท่วมเข้า คุ้มครอง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
14. สถานที่เก็บสินค้า คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
15. สินค้าได้รับความเสียหายจากเปียกน้าฝน คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
16. การกระทาโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
17. การถูกปล้นโดยโจรสลัด คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
18. สินค้าถูกลักขโมย คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
19. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยทุกอย่าง ที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาด การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม ฯลฯ คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 

ยกเว้นการขนส่งสินค้าไปยัง / มาจาก ประเทศต่อไปนี้ :-
อัฟกานิสถาน, คาบสมุทรบอลข่าน, เบลารุส, บอสเนียร์เฮอเซโกวินา, คองโก, ไอวอรี่โคสต์, โครเอเชีย, คิวบา, เอริเทรีย, ไฮติ, อิรัก, อิหร่าน, เลบานอน, ไลบีเรีย, ลิเบีย, มอลโดวา, เกาหลีเหนือ, กินี, เซอร์เบีย, มอนเตเนโกร, เซียร์ร่าลีโอน, โซมาเลีย, ซูดาน, ซีเรีย, ซิมบับเว และ/หรือ ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยยูเอ็น สหภาพยุโรปหรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศในทวีปแอฟริกา (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้), ประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตเดิมเดิม ประเทศที่แยกออกมากจากยูโกสลาเวียเดิม เนปาล นิการากัว และ/หรือ ประเทศที่อยู่ในสภาวะสงคราม

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก สินค้า
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม

ก่อนและหลังเดินทาง

  • MSIG Call Center โทร: 0 2788 9009 แฟกซ์: 0 2716 6613
  • อีเมล์: online@th.msig-asia.com
  • จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), เสาร์ (9.30 น. – 18.00 น.)
  • (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ระหว่างการเดินทาง

  • MSIG Assist (24 ชั่วโมงทั่วโลก) โทร: +66(0) 2652 5704
  • บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและด้านการแพทย์

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน