ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักกรุงเทพประกันภัย → ประกันภัยสินค้า

ประกันภัยสินค้า

รายละเอียดความคุ้มครอง
เครื่องแก้วล้ำค่าจากอิตาลี กลับเป็นเศษแก้วที่เมืองไทย : ปัญหาจากการขนส่งสินค้า อาจพลิกธุรกิจของคุณได้ในพริบตา

ให้ กรุงเทพประกันภัย ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย จากภัยต่างๆ ในการขนส่งสินค้า ทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วโลก

พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ

  • รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง
  • บริการเรียกพิมพ์เอกสาร ณ ที่ทำงานของคุณ
  • มอบกรมธรรม์ ณ จุดขนส่งสินค้า เช่น สุวรรณภูมิ คลองเตย เพื่ออำนวยความสะดวกในการการเดินทาง
  • ส่งกรมธรรม์ถึงที่ทำงานของคุณ ภายใน 1 วันทำการ
  • จ่ายค่าสินไหมทดแทน ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้า
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน