ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) → ประกันการเดินทางต่างประเทศ

ประกันการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศ

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท
 • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ชำระค่าเบี้ยได้ทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิตในการซื้อทุกช่องทาง
 • ให้ความคุ้มครองทั่วโลก
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง
 • คืนเงิน 100 %เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า
 • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกบูพาทั่วโลก
 • เช็คเคลม ค้นหากรมธรรม์ เปลี่ยนวันเริ่มเดินทางได้เอง
ความคุ้มครอง อิลิท พารากอน ไทเทเนียม โกลด์พลัส ซิลเวอร์พลัส
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000
ค่าห้องและค่าอาหาร
รวมถึงค่าการพยาบาลต่อวัน
10,000 10,000 10,000 10,000 8,000
บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์**
USD 1M USD 1M USD 1M USD 1M None

สำหรับกรมธรรม์ประกันเดินทางรายปี คุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
**กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินได้จากเอกสารแนบในคู่มือกรมธรรม์

**บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครองดังนี้

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้น ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
 • บริการเคลื่อนย้ายศพ ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย

ข้อยกเว้นหลัก

 • อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
 • การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
 • การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
 • การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • กีฬาเสี่ยงภัย เช่นกีฬาฤดูหนาว สกี เจ็ทสกี ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์
 • การรักษาฟัน

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 เดือน – 70 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องออกเดินทางจากประเทศไทยและจะต้องกลับเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน