ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

Travel Guard® แผนประกันภัยการเดินทาง* กับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 180 วัน กับ 4 แผนความคุ้มครอง และ 120 วัน สำหรับแผนรายปี ที่ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง

บริการฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยมีเครือข่ายทั่วโลก กับศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้ง 8 แห่งของเราที่พร้อมดูแล และให้บริการด้วยภาษาไทย และภาษาอื่นอีก 28 ภาษา ที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาฉุกเฉินใดๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

*หมายเหตุ : การเดินทาง หมายถึง การเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังปลายทางอื่นๆทั่วโลก

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*

ความคุ้มครองการยกเลิกการเดินทาง

ให้ความคุ้มครอง ในกรณีที่การเดินทางของคุณถูกยกเลิก เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

ความช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม

ไม่ว่าคุณจะมีเหตุฉุกเฉิน หรือเพียงแค่ต้องการคำแนะนำในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่สื่อสารด้วยภาษาไทยและอีก 28 ภาษา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดของโลก เพียงโทร 0 2649 1346 ตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครองความล่าช้าในการเดินทาง

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าเป็นเวลาอย่างต่ำ 6 ชั่วโมงติดต่อกัน นับจากเวลาที่ระบุในแผนการเดินทาง เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะเจาะจง เราจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับการล่าช้าทุกเวลา 6 ชั่วโมงเต็ม

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

คุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงถึง 5,000,000 บาท สำหรับความคุ้มครองแผน A และความคุ้มครองที่ครอบคลุมนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จำเป็น อาทิ ความล่าช้าในการเดินทาง กระเป๋าเดินทางสูญหาย และสำหรับแผน A,B และ C ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายกรณีลดจำนวนวันเดินทาง ,การยกเลิกการเดินทาง, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างประทศ ทุกแผนประกันภัยการเดินทาง Travel Guard® มาพร้อมความคุ้มครองที่สำคัญสำหรับทุกการเดินทางในต่างประเทศ

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

AIG เป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง Travel Guard® มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 1,000 คนที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครอง แผนรายเที่ยว

ผลประโยชน์ - บาท

Plan A

Plan B

Plan C

Plan D

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ : TA6

5,000,000

4,000,000

1,500,000

1,500,000

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาล: TA1

5,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย : TA2

250,000

150,000

70,000

40,000

4. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล : TA11

250,000

150,000

70,000

-

5. ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน : TA12 

25,000

15,000

7,000

-

6. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน : TA28

500

300

200

100

7. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ ประเทศภูมิลำเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิ ลำเนา : TA7&TA8

จ่ายตามจริง

4,000,000

2,000,000

2,000,000

8. ผลประโยชน์ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก : TA27

4,000,000

3,000,000

1000,000

500,000

9. ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง : TA16

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

10. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง รวมถึงการจี้เครื่องบิน : TA17

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

-

11. ผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว : TA19

6,000

4,000

-

-

12. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว : TA20

60,000

40,000

30,000

-

13. ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สิน รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ : TA21

25,000

25,000

10,000

-

14. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง : TA23

30,000

20,000

-

-

15. ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง : TA24

35,000

25,000

2,500

-

16. ผลประโยชน์การพลาดการต่อเที่ยวบิน : TA25

15,000

10,000

5,000

-

17. ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง : TA32

35,000

25,000

2,500

-

18. ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน : TA29

20,000

10,000

-

-

19. ผลประโยชน์ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า : TA30

25,000

20,000

15,000

-

หมายเหตุ:

  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 5 ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในต่างประเทศ 3,000 บาทต่อวัน และรักษาต่อเนื่องในประเทศ 1,000 บาทต่อวัน
  •  ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 11 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย 1,000 บาท ของการสูญหายแต่ละครั้ง และทุกๆ ครั้งที่เกิดการสูญหาย
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 12 ผลประโยชน์ชดเชยการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สิน ส่วนตัว คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยแต่จำกัดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น ต่อคู่ ต่อชุด
  • ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 17 ผลประโยชน์ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการล่าช้า ทุกเวลาหก (6) ชั่วโมงเต็ม

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้

 

แผนรายเที่ยว ตารางเบี้ยประกันภัย (บาท)

ระยะเวลา การเดินทาง 
(วัน)
แผน A แผน B แผน C แผน D
อายุ 15-75 ปี อายุ 15-75 ปี แรกเกิด - 85 ปี แรกเกิด - 85 ปี
Asia World- 
wide
Asia World- 
wide
Asia World- 
wide
Asia World- 
wide
1-3 978  1,319 722 961 483 627 213  286 
4-6 1,148  1,574 842 1,141 556  735 249  341
7-10 1,489  1,830 1,081 1,320 699  843 322  395
 

หมายเหตุ : เบี้ยประกันดังกล่าว รวม ภาษี (2.75%) และอากร (0.4%) เรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

 

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเดินทางออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่าเป็นต้น
  • แผน A และแผน B : อายุระหว่าง 15 – 75 ปี
  • แผน C และแผน D : แรกเกิด – 85 ปี
  • สำหรับแผนรายเที่ยวให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว และสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง สำหรับแผนรายปี (เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี)
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการขอเอาประกันภัย สำหรับผู้ที่มีอายุภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน