ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) → ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ

ประกัน การเดินทาง ภายในประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนประกันภัยสำหรับการเดินทางในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในประเทศ อุ่นใจตลอดการเดินทางกับ 7 แผนความคุ้มครองที่มาพร้อมค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ*

การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองสำหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริการให้ความช่วยเหลือทั่วโลกที่เป็นของเราเอง

AIG เป็นผู้ให้บริการประกันภัยการเดินทางในประเทศไทย ที่มีบริษัทที่มีศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกเป็นของตัวเอง Travel Guard® มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือทั้งหมด 8 แห่งและมีพนักงานกว่า 1,000 คน ที่พูดได้หลากหลายภาษา พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง คุณจึงมั่นใจได้ยิ่งกว่าในคุณภาพการบริการและการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่ไร้รอยต่อ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

เรามีแผนความคุ้มครองชดเชยสูงถึง 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลถึง 100,000 บาท ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง เรามี 2 แผนให้คุณเลือก ดังนี้ แผน A : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

 

Benefits Benefit Amounts - Baht
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
   

แผน B : คุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ

B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
การเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 

*หมายเหตุ : ข้อความนี้มิใช่สัญญาประกันภัย และไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย และแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้ คำแนะนำ: ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยทุกครั้ง

เบี้ยประกันภัย

Benefits Benefit Amounts - Baht
A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
เบี้ยประกันภัยต่อวัน 10 บาท 14 บาท 20 บาท 25 บาท 31 บาท 42 บาท 59 บาท
B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
เบี้ยประกันภัยต่อวัน 13 บาท 17 บาท 23 บาท 28 บาท 34 บาท 45 บาท 62 บาท
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้ที่เดินทางคนเดียวหรือเป็นกลุ่มในประเทศและต่างประเทศ
  • ความคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  • จำกัดอายุตั้งแต่ 1-85 ปี
  • สำหรับอายุระหว่าง 71 -85 ปี สามารถเลือกซื้อทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  • ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ 260 บาทต่อกรมธรรม์
  • ครอบคลุมถึง 180 วัน ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน