ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักแอลเอ็มจีประกันภัย → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

รายละเอียดความคุ้มครอง

 อุ่นใจในความคุ้มครอง ทุกการเดินทาง

ให้คุณอุ่นใจในทุกๆ การเดินทางไม่ว่าจะเป็นประเทศใดทั่วโลก LMG Travel Accident Insurance-T.A. พร้อมให้ความคุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน ต่อการเดินทางใน
แต่ละเที่ยว และด้วยสิทธิพิเศษสามารถทำประกันภัย ได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 65 ปี เพื่อเป็นหลักประกัน
อันอุ่นใจของคุณและคนที่คุณรัก  

การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคล และกลุ่มทั่วไป

  1. ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง 
  2. ทำประกันภัยได้อายุถึง 1 - 65 ปี 
  3. ให้ความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน