ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักแอกซ่าประกันภัย → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส

รายละเอียดความคุ้มครอง

สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส พกความอุ่นใจใส่กระเป๋าไปกับคุณ...ด้วย ประกันการเดินทางจาก”แอกซ่า”

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทางด้วยประกันการเดินทางจากแอกซ่า เราให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ด้วยประกันที่ไม่เพียงครอบคลุมแค่ชีวิตคุณ แต่ยังครอบคลุมถึงทรัพย์สินและโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ พบกับมิติใหม่แห่งการเดินทางไปกับเรา!

 • ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มแชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง
 • แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน
 • อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 02-206-5488
 • คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต
 • คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง
 • อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง วงเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6

1.

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,000,000

1,000,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

10,000,000

2.

การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

4,000,000

5,000,000

3.

การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

4.

ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ

1,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

4,000,000

5.

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

6.

การยกเลิกการเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

7.

ความล่าช้าในการเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

10,000

N/A

30,000

30,000

40,000

50,000

8.

การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

3,000

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

9.

การลดจำนวนวันเดินทาง

N/A

10,000

30,000

30,000

40,000

50,000

10.

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)

N/A

N/A

15,000

15,000

20,000

25,000

11.

การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง จากการขนส่งของผู้ขนส่ง หรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

5,000

N/A

50,000

50,000

80,000

100,000

12.

การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

13.

การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ในกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

N/A

N/A

5,000

5,000

8,000

10,000

14.

การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

15.

การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด)

16.

ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

ครอบคลุม

17.

การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

N/A

N/A

1,000

1,000

1,500

2,000

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ ต่อไปนี้

 1. คิวบา Cuba
 2. อิหร่าน Iran
 3. เกาหลีเหนือ North Korea
 4. รัสเซีย Russia
 5. ซีเรีย Syria
 6. ยูเครน Ukraine
 7. เบลารุส Belarus
 8. โซมาเลีย Somalia
 9. ซูดาน Sudan
 10. ซูดานใต้ South Sudan
 11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก Democratic Republic of the Congo
 12. ซิมบับเว Zimbabwe
 13. เนปาล Nepal

รวมทั้งหมด 13 ประเทศ และประเทศต่างๆที่ได้รับการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 75 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
 • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน