ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักเทเวศประกันภัย → ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : เทเวศ ทราเวล พลัส

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ : เทเวศ ทราเวล พลัส

รายละเอียดความคุ้มครอง

คุ้มครองครบครัน ให้คุณอุ่นใจในทุกสถานการณ์ด้วย เทเวศ ทราเวล พลัส กรมธรรม์เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศ

ตารางความคุ้มครอง

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 2,000,000
3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์/บริการส่งศพกลับประเทศ (โดย Int'l SOS) 2,000,000
4. บริการช่วยเหลือผู้เดินทาง (โดย Int'l SOS)
5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000
6. การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ 1 วัน

  • สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 6 เดือน - 70 ปีบริบูรณ์
  • ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
  • บริษัทจะชดเชยผลประโยชน์ตามค่าใช้จ่ายจริงและผลประโยชน์สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามแผนประกันภัยที่เลือก

 

Deves Travel plus

คุ้มครองเหนือกว่า เลือกได้อย่างใจทุกการเดินทาง

ทุนประกัน (บาท)

2,000,000.00
ความคุ้มครอง 1-4 วัน 320.00 บาท
ความคุ้มครอง 5-6 วัน 490.00 บาท
ความคุ้มครอง 7-8 วัน 650.00 บาท
ความคุ้มครอง 9-10 วัน 760.00 บาท
ความคุ้มครอง 11-14 วัน 1,060.00 บาท
ความคุ้มครอง 15-21 วัน 1,380.00 บาท
ความคุ้มครอง 22-31 วัน 1,820.00 บาท
ความคุ้มครอง 32-38 วัน 2,420.00 บาท
ความคุ้มครอง 39-45 วัน 2,640.00 บาท
ความคุ้มครอง 46-52 วัน 2,860.00 บาท
ความคุ้มครอง 53-60 วัน 3,080.00 บาท
ความคุ้มครอง 61-67 วัน 3,850.00 บาท
ความคุ้มครอง 68-74 วัน 4,070.00 บาท
ความคุ้มครอง 75-90 วัน 4,400.00 บาท
ความคุ้มครอง รายปี 5,400.00 บาท
คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 6 เดือน - 70 ปี
ซื้อทางโทรศัพท์ / สอบถาม
  • อยู่ระหว่างรอเบอร์ติดต่อ จากบริษัทประกันภัย
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน