ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → ประกันภัย → ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน
ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน

ประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สิน

มีทั้งหมด 21 รายการ
ซื้อประกันภัยสำหรับบ้านและทรัพย์สินทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้ประกันภัยที่คุณเลือก เป็นประกันภัยดีที่สุดสำหรับคุณ
 • ประกันภัยรักษ์บ้าน
  สิทธิประโยชน์ : ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ, คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
 • ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ)
  สิทธิประโยชน์ : เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคง สำหรับธุรกิจของท่านตั้งแต่วันนี้, ทรัพย์สินที่คุ้มครอง ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน), เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง , ทรัพย์สินอื่นๆ
 • ประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ
  สิทธิประโยชน์ : รวบรวมความคุ้มครองครอบคลุม อุบัติภัยต่างๆไว้อย่างเหมาะสมเพื่อความอุ่นใจ พร้อมสรรพสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่าน, มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ อากาศยาน
 • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความ คุ้มครองแบบมีทางเลือกที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำประกันภัยเต็มวงเงินที่เอา ประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน), เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย คุ้มครอง 6 ภัยพื้นฐานและ 4 ภัยธรรมชาติทุกที่ทั่วไทย
 • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (Micro Insurance)
  สิทธิประโยชน์ : ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด, เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 500 บาท คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐานทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย วัสดุประเภทใด
 • ประกันภัยบ้านปลอดภัย
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร, เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้าย ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย หรือทรัพย์สินภายในอาคาร, เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป
 • ประกันภัยโจรกรรม
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการถูกโจรกรรม โดยปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย, เหมาะสำหรับ เจ้าของทรัพย์สิน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านต่างๆ
 • ประกันภัยกระจก
  สิทธิประโยชน์ : ความคุ้มครอง คุ้มครองความเสียหายต่อตัวกระจกอันเนื่องจากอุบัติเหตุ, เหมาะสำหรับ เจ้าของอาคารสถานที่ที่ตกแต่งหรือกั้นผนังด้วยกระจก
 • ประกันภัยโจรกรรมรถจักรยานยนต์
  สิทธิประโยชน์ : ความคุ้มครอง รถจักรยานยนต์ถูกโจรกรรมโดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์, เหมาะสำหรับ บุคคลผู้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์