ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → ประกันภัย → ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

มีทั้งหมด 20 รายการ
ซื้อประกันภัยทางทะเลและขนส่งทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกซื้อประกันที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้ประกันภัยที่คุณเลือก เป็นประกันภัยดีที่สุดสำหรับคุณ
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ประกันภัยตัวเรือ
  สิทธิประโยชน์ : รับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน, เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  สิทธิประโยชน์ : เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ, ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
  สิทธิประโยชน์ : เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป
 • ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ, เหมาะสำหรับ : ผู้ขายสินค้า (Shipper) ผู้ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (Exporter) ผู้ซื้อสินค้า (Consignee) ผู้นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ (Importer)
 • ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด, เหมาะสำหรับ : เจ้าของสินค้า
 • ประกันภัยตัวเรือ
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ, เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง, เหมาะสำหรับ : บริษัทรับขนส่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้รับขนส่ง - ในนามบุคคล
 • ประกันภัยสินค้า
  สิทธิประโยชน์ : ให้ กรุงเทพประกันภัย ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย จากภัยต่างๆ ในการขนส่งสินค้า ทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วโลก, รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง