ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → ประกันภัย → กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยจากกรุงเทพประกันภัย

มีทั้งหมด 11 รายการ
ซื้อประกันภัย ทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้ประกันภัยจากกรุงเทพประกันภัยเป็นประกันภัย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ซื้อกรุงเทพประกันภัยทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 • ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศเป็นรายเที่ยว, ทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD & OPD) กระเป๋าเดินทางหาย เที่ยวบินล่าช้า
 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ (TA)
  สิทธิประโยชน์ : ประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองการเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ และค่ารักษาพยาบาล, คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • ประกันภัยสินค้า
  สิทธิประโยชน์ : ให้ กรุงเทพประกันภัย ชดเชยความสูญเสียและความเสียหาย จากภัยต่างๆ ในการขนส่งสินค้า ทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั่วโลก, รับกรมธรรม์ทันใจ ภายในชั่วโมงครึ่ง
 • ประกันภัยตัวเรือ
  สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองตัวเรือจากเหตุการณ์ร้ายๆ ที่ไม่คาดคิด เช่น เรือชนกัน เรือขับชนหิน ไฟไหม้เรือ ฟ้าผ่าเรือ ฯลฯ, คุ้มครองทุกความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าตัวเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday
  สิทธิประโยชน์ : บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน กรณีที่ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ, เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 1 – 65 ปี
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง
  สิทธิประโยชน์ : รับค่าสินไหมทดแทนทันที 100% ไม่ว่าเป็นมะเร็งระยะใด หลังเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 90 วัน, ประกันมะเร็งเริ่มทำประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 10 – 60 ปี
 • ประกันภัยสุดคุ้ม ชุด มนุษย์เงินเดือน
  สิทธิประโยชน์ : ประกันภัยสุดคุ้ม "ชุด มนุษย์เงินเดือน" ที่มอบความคุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท ไม่ต้องตรวจสุขภาพ, ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี และขยายระยะเวลาเอาประกันภัยได้ถึงอายุ 65 ปี
 • ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
  สิทธิประโยชน์ : ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ, ผู้สมัครเอาประกันภัยอายุ 20-60 ปี
 • ประกันภัยรักษ์บ้าน
  สิทธิประโยชน์ : ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ, คุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม ภายหลังจากที่ได้ทำประกันไว้ในครั้งแรก
 • ประกันอัคคีภัย (สำหรับสถานประกอบการ)
  สิทธิประโยชน์ : เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน สร้างหลักประกันที่มั่นคง สำหรับธุรกิจของท่านตั้งแต่วันนี้, ทรัพย์สินที่คุ้มครอง ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน), เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง , ทรัพย์สินอื่นๆ