ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → ประกันภัย → วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย

ประกันภัยจากวิริยะประกันภัย

มีทั้งหมด 18 รายการ
ซื้อประกันภัย ทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้ประกันภัยจากวิริยะประกันภัยเป็นประกันภัย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ซื้อวิริยะประกันภัยทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Import)
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ประกันภัยตัวเรือ
  สิทธิประโยชน์ : รับประกันความสูญเสียหรือเสียหายของโครงสร้างตัวเรือและเครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ บนเรือ เพื่อความอุ่นใจและสบายใจของท่าน, เหมาะสำหรับ : เจ้าของเรือ
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Export)
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า ที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์อากาศ, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ
 • ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
  สิทธิประโยชน์ : เพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้าที่กำลังจะนำส่งสินค้านั้นๆ ไปยังจุดหมายปลายทาง บริษัทฯ ขอเสนอประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ, ให้ความคุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งทางบก
  สิทธิประโยชน์ : เพื่อความอุ่นใจของผู้ขนส่งสินค้าในกรณีที่ยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเกิดอุบัติเหตุ ในระหว่างการขนส่ง, เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลทั่วไป
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อุ่นใจ
  สิทธิประโยชน์ : ช่วยบรรเทาภาระทางการเงินในกรณีที่ ผู้ทำประกันอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ, เหมาะสำหรับ : บุคคลทั่วไป อายุ 5-60 ปี
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง
  สิทธิประโยชน์ : กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งจะช่วยแบ่งเบาภาระความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายของคุณได้ เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ซึ่งมีความคุ้มครองสูงสุดถึง 750,000 บาท, เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 54 ปี และไม่เป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกัน
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
  สิทธิประโยชน์ : ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดถึง 700,000 บาท, เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป อายุ 5-55 ปี (อายุ 56 - 65 ปี เฉพาะการต่ออายุเท่านั้น)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
  สิทธิประโยชน์ : ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม มีไว้สำหรับการจัดสรรสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประจำในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน, เหมาะสำหรับ นิติบุคคล เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงาน
 • ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
  สิทธิประโยชน์ : แผนประกันภัยพิเศษ สำหรับผู้เล่นกอล์ฟ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของท่านทุกครั้งที่ฝึกซ้อมหรือออกรอบ กับก๊วนที่รู้ใจ, เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่เล่นกอล์ฟ