ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารไทยพาณิชย์ → สินเชื่อบ้านคือเงิน ไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านคือเงิน ไทยพาณิชย์

สิทธิประโยชน์

 อยากเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ รู้ผลเร็ว รับเงินไว สินเชื่ออเนกประสงค์ SCB  มายโฮม มายแคช ช่วยคุณได้  ที่ SCB ถ้าคุณอยากกู้เงินไปปลดภาระ ขยายธุรกิจ  เติมเต็มความฝัน มาเลยที่ SCB

ลักษณะเด่นของบริการ

 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • ผ่อนชำระแบบ ลดต้น ลดดอก
 • อนุมัติง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อปิดบัญชีก่อนกำหนด
 • ไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ จะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้ ตามใจคุณ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ : My Home My Cash

ใช้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.59

เงินให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริษัท (Consumer Loan) อัตราดอกเบี้ยมีหลักประกัน My Home My Cash
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ 15.620%
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ หรือผิดเงื่อนไข หรือเงินเกินวงเงินเบิกเกินบัญชี 19.00%
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14 )
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน