ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารยูโอบี → สินเชื่อซื้อคอนโด ยูโอบี

สินเชื่อซื้อคอนโด ยูโอบี

สิทธิประโยชน์

ต่อให้เลือกคอนโดที่ดีแค่ไหน ความสุขคงไม่เต็มที่ ถ้าต้องกังวลเรื่องการผ่อนคอนโด วันนี้ธนาคารยูโอบี พร้อมสนับสนุนให้คุณมีคอนโดที่อบอุ่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระการผ่อนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ของบริการสินเชื่อคอนโด ยูโอบี โฮมโลน

เพื่อให้คุณและครอบครัวได้มีคอนโดที่ถูกใจ

 • คอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ :
(โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 และต้องจดจำนองกับธนาคารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559)

1) อัตราดอกเบี้ยซื้อบ้านใหม่ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุน

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
เดือนที่ 1-9 2.25% 2.55%
เดือนที่ 10-12 MLR – 1.55% MLR – 1.30%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.48% **ต่อปี 5.52% ** ต่อปี

 

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 3.40% 3.60%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.53% **ต่อปี 5.56% ** ต่อปี

 

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1- 2 4.83% 4.93%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.60% **ต่อปี 5.63% ** ต่อปี

 

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 3.65% 3.85%
ปีที่ 2 6.00% 6.00%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.58% **ต่อปี 5.61% ** ต่อปี

 

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 - 3 MLR – 2.40% MLR – 2.30%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.44% **ต่อปี 5.48% ** ต่อปี

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MLR = 7.15%อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

 

2) New house สำหรับโครงการหมู่บ้านทั่วไป/ ลูกค้าซื้อบ้านมือสอง/ ลูกค้าเพื่อก่อสร้างบ้าน (Construction Loan)

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 9 เดือน :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
เดือนที่ 1-9 4.25% 4.55%
เดือนที่ 10-12 MLR – 1.55% MLR – 1.25%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.70 % **ต่อปี 5.75% ** ต่อปี

 

แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 4.90% 5.15%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.75% **ต่อปี 5.79% ** ต่อปี

 

แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1- 2 5.58% 5.68%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.81% **ต่อปี 5.84% ** ต่อปี

 

แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 4.95% 5.20%
ปีที่ 2 6.15% 6.15%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.79% **ต่อปี 5.83% ** ต่อปี

 

แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปี :

ระยะเวลา ประกัน MRTA * ไม่ประกัน MRTA
ปีที่ 1 - 3 MLR – 1.88% MLR – 1.78%
หลังจากนั้น MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
MLR - 1.25%
(แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00%)
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
5.65% **ต่อปี 5.69% ** ต่อปี

* หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีสมัครทำ MRTA ต้องทำประกัน MRTA เต็มวงเงินกู้และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มสัญญา หรือ ขั้นต่ำ 15 ปี
** อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี  MLR = 7.15%อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียง ตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้ เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานบริษัท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี สำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 • เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้เมื่อนำอายุของผู้สมัครรวมกับระยะเวลาผ่อน ชำระหนี้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี สำหรับพนักงานประจำ และ 75 ปีสำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) 
  (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปีปีล่าสุด

 

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 

 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน