ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์บัตรเครดิตอิออน-วุฒิศักดิ์วีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-วุฒิศักดิ์วีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-วุฒิศักดิ์วีซ่า
สิทธิประโยชน์
 1. รับส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 2. รับสิทธิ์ VIP Queue Reservation สิทธิ์โทรนัดจองคิวรับบริการล่วงหน้า
 3. โปรแกรม Buy 1 Get 1 FREE ซื้อทรีตเม้นท์ 1 คอร์ส แถมฟรี 1 ครั้ง ทุกโปรแกรมที่ร่วมรายการ
 4. Birthday Special Gift รับคูปองส่วนลดสูงสุด 25% ในเดือนเกิด
 5. ส่วนลดสูงสุด 10% สำหรับโปรแกรมคอร์สสปาทรีตเม้นท์ ที่พุทธรักษาสปา

Welcome Package (เฉพาะสมัครใหม่และได้รับการอนุมัติ)

 1. คูปองทรีตเม้นท์ที่วุฒิศักดิ์คลินิค มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
 2. ฟรีกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาท จากร้านค้าทั่วประเทศ ภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติ**

เงื่อนไข

  (*)
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต Aeon Wuttisak Visa และที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง (void)
 • สมาชิกสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 10% พร้อมแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เลือก 3,6 และ 10 เดือน) ผ่านโปรแกรมแบ่งชำระ อิออน แฮปปี้ แพลน ที่วุฒิศักดิ์คลินิกทุกสาขา ยกเว้นรายการแบ่งชำระที่ทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 • กรณีรับสิทธิ์จองคิวล่วงหน้า (VIP Queue Reservation) สมาชิกสามารถสอบถามและสำรองคิวล่วงหน้าได้ที่วุฒิศักดิ์คลินิกทุกสาขา
 • รับสิทธิ์ซื้อทรีตเม้นท์ 1 คอร์ส แถมฟรี 1 ครั้ง เฉพาะโปรแกรมคอร์สที่ร่วมรายการและภายใต้เงื่อนไขที่วุฒิศักดิ์ คลินิกกำหนด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งคูปองส่วนลดสูงสุด 25% (Birthday special gift) ให้แก่สมาชิกภายในเดือนเกิด ตามที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้คูปองเป็นไปตามที่วุฒิศักดิ์คลินิกกำหนด
 • รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุด 10% ที่พุทธรักษาสปา เฉพาะการชำระค่าคอร์สสปาทรีตเม้นท์ที่ร่วมรายการ ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

 • (**)
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก บัตรเครดิต Aeon Wuttisak Visa รายใหม่ที่ได้รับการอนุมัติและมียอดการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ โดยสมาชิกจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกและไม่มีประวัติผิดนัดชำระ จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทฯ จัดส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกภายใน 90 วันนับจากวันที่สรุปยอดการใช้จ่าย โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารใบแจ้งการชำระเงิน ทั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิ์ทักท้วงเรียกร้องของสมนาคุณจากบริษัทฯ ได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่สรุปยอดการใช้จ่าย
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 200 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด 18% ต่อปี
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 52 วัน

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 1
 • ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน : 180 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 11-15 ของเดือน : 220 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 16-20 ของเดือน : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 2 และ 3 : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระเกินกว่า 3 รอบบัญชีขึ้นไป : 24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 384 บาทต่อรอบบัญชี

 • ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • คูปองทรีตเม้นท์ที่วุฒิศักดิ์คลินิค มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท
 • ฟรีกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 30,000 บาท จากร้านค้าทั่วประเทศ ภายใน 45 วันนับจากวันอนุมัติ**
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน