ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์บัตรเครดิตอิออน-ตั้งฮั่วเส็งวีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-ตั้งฮั่วเส็งวีซ่า

บัตรเครดิตอิออน-ตั้งฮั่วเส็งวีซ่า
สิทธิประโยชน์
 1. ส่วนลดทันที 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น
 2. เครดิตเงินคืน 3% เฉพาะวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ยอด 1,000 บ.ขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต/เก็ตอิท 
  ซูเปอร์มาร์เก็ต (สูงสุด 1,000 บาท/บัตร/เดือน)
 3. แลกบัตรกำนัลสูงสุด 5,000 บาท ต่อเดือน สะสมยอดใช้จ่ายภายในห้าง 
  - ทุก 3,000 บาท แลกรับ 100 บาท
  - ทุก 5,000 บาท แลกรับ 200 บาท
 4. แลกรับบัตรกำนัลห้าง 100 บาท ทุก 900 คะแนน แฮปปี้ พ้อยท์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th

Welcome Package (เฉพาะสมัครบัตรเครดิต Aeon Tung Hua Seng Visa ใหม่และได้รับการอนุมัติ)

 1. คูปองส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท จากห้างตั้งฮั่วเส็ง ตามเงื่อนไขการใช้คูปอง
 2. บัตรกำนัลห้าง มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาท ทีห้างฯตั้งฮั่วเส็ง หรือ 5,000 บาท
  จากร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วัน 

เงื่อนไข

  (*)
 1. สงวนสิทธิ์มอบส่วนลด 10% เฉพาะสินค้าราคาปกติเท่านั้น ยกเว้นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย สินค้าที่ไม่ร่วมรายการทุกประเภทและร้านค้าเช่า
 2. เครดิตเงินคืน 3% เฉพาะวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) ที่มียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ที่แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต/เก็ตอิท ซูเปอร์มาร์เก็ต และเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร/เดือน โดยบริษัทฯ จะทำการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของบัตรหลักภายใน 90 วันนับหลังจากสรุปรอบบัญชีบัตรเครดิต (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัตรหลัก)
 3. กรณีแลกบัตรกำนัลสูงสุด 5,000 บาท โดยสมาชิกต้องรวบรวมเซลส์สลิปที่เกิดจากการใช้จ่ายภายในห้างฯตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี-บางลำพู ภายในสาขาเดียวกัน เดือนเดียวกันเท่านั้น โดยทำการติดต่อแลกรับบัตรกำนัลที่เคาน์เตอร์สมาชิกสัมพันธ์ ระยะเวลาสิทธิพิเศษถึงวันที่ 30 มิ.ย.2558
 4. กรณีคะแนนแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท ทุกๆ 900 คะแนน อิออน แฮปปี้ พ้อยท์ โดยสมาชิกต้องทำการแลกด้วยตนเองผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้สมาชิกตามที่อยู่ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันที่ทำการแลกสมบูรณ์

 5. (**)
 6. เฉพาะลูกค้าสมัครบัตรเครดิต Aeon Tung Hua Seng Visa ใหม่ และได้รับการอนุมัติเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งคูปองส่วนลดมูลค่าสูงสุด 1,000 บาทไปพร้อมกับบัตรที่ได้รับการอนุมัติ
 7. บัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท เฉพาะเมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาทที่ห้างฯตั้งฮั่วเส็ง หรือ 5,000 บาทจากร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วันนับจากวันที่บัตรอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 200 บาท

 • อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด 18% ต่อปี
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 1,000 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่า
 • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 52 วัน

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 1
 • ชำระไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน : 180 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 11-15 ของเดือน : 220 บาทต่อรอบบัญชี 
 • ชำระวันที่ 16-20 ของเดือน : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระในรอบบัญชีที่ 2 และ 3 : 260 บาทต่อรอบบัญชี

ยอดค้างชำระเกินกว่า 3 รอบบัญชีขึ้นไป : 24 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 384 บาทต่อรอบบัญชี

 • ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร
 • คูปองส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท จากห้างตั้งฮั่วเส็ง ตามเงื่อนไขการใช้คูปอง
 • บัตรกำนัลห้าง มูลค่า 500 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 2,000 บาท ทีห้างฯตั้งฮั่วเส็ง หรือ 5,000 บาท จากร้านค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการ ภายใน 45 วัน 
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน