ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารยูโอบีบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

สิทธิประโยชน์
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : ฟรี ตลอดชีพ

 • อัตราดอกเบี้ย : 25-28% ต่อปี (ดอกเบี้ย 25% สำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน, ดอกเบี้ย 27% สำหรับผู้มีรายได้ 25,000-49,999 บาท และดอกเบี้ย 28% สำหรับผู้มีรายได้ 15,000-24,999 บาทต่อเดือน)
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 5% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรกดเงินสดใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท/รอบบัญชี สำหรับการค้างชำระงวดแรก และ 250 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระงวดต่อไป
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

วันที่ 1 ส.ค. 62 – 30 พ.ย. 62 

 • ต่อที่ 1 : รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% 2 รอบบัญชีแรก หรือ 9.99% 6 รอบบัญชีแรก กรณี สมัครวงเงินแคชพลัส พร้อมสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่สมัคร

 • ต่อที่ 2 : รับกระเป๋า ELLE Sporty Bag มูลค่า 3,590 บาท หากลูกค้าแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินสด 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน