ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกสิกรไทยบัตรกดเงินสดกสิกรไทย

บัตรกดเงินสดกสิกรไทย

สิทธิประโยชน์
 • บัตรกดเงินสด K-Express Cash ให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • กดง่ายที่ตู้ ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชม. สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน  
 • คิดดอกเบี้ยตามยอดที่ใช้จริง ไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ย
 • เลือกชำระคืนเป็นรายเดือนในรูปแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชำระคืนแบบเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำ 5% ของยอดใช้จ่าย หรือ 500 บาท
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : ฟรี ตลอดชีพ

 • อัตราดอกเบี้ย : 20-28% ต่อปี (ดอกเบี้ย 20% สำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป, ดอกเบี้ย 24% สำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,000-240,000 บาท, ดอกเบี้ย 27% สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 บาท)
 • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ
 • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 5% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรกดเงินสดใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 88 บาท / รอบบัญชี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสาร
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561

 • พิเศษ 1: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 30 วัน*
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

วิธีการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
พนักงานประจำ ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
พนักงานประจำ

ผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

20%

18%

0%
นาน  30  วัน

นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

+

2) สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1

+

3) สมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ Auto Payment

ตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท

24%

22%

ไม่เกิน 80,000 บาท

27%

26% • พิเศษ 2: ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ นาน30 วัน*
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
อัตราดอกเบี้ยปกติ(ต่อปี)
ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย

50% นาน 30 วัน

จากอัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

วิธีการได้รับ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

พนักงานประจำ

พนักงานประจำ

ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป

20%

10%

1) สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash

+

2) สมัครบริการกดเงินสดโอนไว Cash Day 1

ตั้งแต่ 80,001 – 240,000บาท

24%

12%

ไม่เกิน 80,000 บาท

27%

14%

หมายเหตุ: 

 • สำหรับพนักงานประจำ หรือผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ที่สมัครบัตรกดเงินสด K-Express Cash พร้อมสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 เพื่อโอนเงินสินเชื่อตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของวงเงินที่ได้รับอนุมัติเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยของผู้กู้ 

 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และธนาคารอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสมสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด

 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ของอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยลด 50% แล้ว อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ 

ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน