ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ลีสซิ่งไอซีบีซี ไทย

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ลีสซิ่งไอซีบีซี ไทย

สิทธิประโยชน์

    สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงิน   เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด    งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 •  ให้วงเงินสินเชื่อสูง 90% ของราคารถยนต์กรณีมีผู้ค้ำประกัน หรือ 80% ของราคารถยนต์ในกรณีไม่มีผู้ค้ำประกัน (ราคารถยนต์พิจารณาจากราคาประเมินของบริษัทฯ)
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย : สำหรับรถเก๋ง

ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย (%)
24 งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 72 งวด
Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff.
2013 - 2016 3.50 6.58 3.65 6.87 3.75 7.03 4.15 7.68 4.80 8.72
2010 - 2012 3.65 6.86 3.65 6.87 3.75 7.03 4.15 7.68 4.95 8.98
2008 - 2009 3.80 7.13 3.90 7.33 4.00 7.47 4.50 8.29 5.25 9.48
2006 - 2007 3.90 7.32 3.90 7.33 4.00 7.47 4.75 8.72 5.70 10.22

 

อัตราดอกเบี้ย : สำหรับรถกระบะ และรถตู้

ปีที่จดทะเบียน อัตราดอกเบี้ย (%)
24 งวด 36 งวด 48 งวด 60 งวด 72 งวด
Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff.
2013 - 2016 4.00 7.50 4.15 7.78 4.25 7.92 4.70 8.64 5.50 9.89
2010 - 2012 4.15 7.78 4.15 7.78 4.25 7.92 4.80 8.81 5.75 10.31
2008 - 2009 4.40 8.23 4.40 8.23 4.50 8.36 4.90 8.98 5.75 10.31
2006 - 2007 4.60 8.60 4.60 8.59 4.65 8.63 5.25 9.58 6.25 11.12

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์, ยี่ห้อรถยนต์, รุ่นรถยนต์, เงินดาวน์, ระยะเวลาผ่อนชำระ, และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้
 • ทั้งนี้ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลูกค้าต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10-20 ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน