ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

สิทธิประโยชน์

    สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงิน   เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด    งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เงินดาวน์ร้อยละ 25 ของราคารถ หรือขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :

ปีที่จดทะเบียน สำหรับรถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู
36-48 งวด 60 งวด
2009 - 2014 3.75% 4.15%
2007 - 2008 3.80% 4.50%
2006 4.75% 5.25%
2004 - 2005 5.00% 5.50%
2002 - 2003 5.50% 6.00%
2001 5.75% 6.25%
2000 6.25% -

 

ปีที่จดทะเบียน สำหรับรถกระบะ
36-48 งวด 60 งวด
2009 - 2014 4.25% 4.80%
2007 - 2008 4.50% 5.00%
2006 5.50% 6.00%
2005 5.50% 6.00%
2004 5.75% 6.25%
2003 6.00% 6.50%
2002 6.25% 6.75%
2001 6.75% 7.25%
2000 7.25% -

 

 

หมายเหตุ

 • ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นคงที่ต่อปี ในการคำนวณค่าธรรมเนียมเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับเงินดาวน์, ระยะเวลาผ่อนชำระ, ประเภทและรุ่นของรถ
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี คำนวณโดยใช้เกณฑ์คำนวณตามจำนวนงวด โดย 1 ปี เท่ากับ 12 งวด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของธนาคาร ที่ได้ประกาศเป็นคราว ๆ ไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลูกค้าต้องวางเงินดาวน์ขั้นต่ำ 25% ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน