ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) → สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ไอซีบีซี (ไทย)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ไอซีบีซี (ไทย)

สิทธิประโยชน์

 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เป็นสินเชื่อในลักษณะเช่าซื้อสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถยนต์ใหม่มาใช้งานโดยทั่วไปด้วยบริการทางการเงินที่ตอบสนองสำหรับบุคคลที่ต้องการบริหารการใช้เงิน   เพื่อซื้อรถยนต์อย่างชาญฉลาด โดยเพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และที่เหลือท่านสามารถผ่อนชำระเป็นงวด    งวดละเท่าๆ กันด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่านี้ท่านก็เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ท่านต้องการแบบสบายๆ

         ทั้งนี้ ท่านสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ และเมื่อท่านผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถจะเป็นของท่านทันที หรือท่านสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นได้

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • เงินดาวน์ร้อยละ 10-25 ของราคารถ หรือขึ้นอยู่กับประเภทของรถยนต์ และความสามารถในการผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 – 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย : สำหรับรถเก๋ง

เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย (%)
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff.
25% 2.55 4.84 2.65 5.01 2.85 5.34 3.30 6.10
20% 2.65 5.03 2.75 5.19 2.95 5.52 3.40 6.27
15% 2.85 5.39 3.15 5.91 3.45 6.40 3.95 7.21
10% 3.45 6.49 3.75 6.98 4.05 7.45 4.55 8.22

 

อัตราดอกเบี้ย : สำหรับรถกระบะ

เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย (%)
48 งวด 60 งวด 72 งวด 84 งวด
Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff.
25% 2.75 5.21 2.85 5.37 3.05 5.70 3.65 6.70
20% 2.85 5.39 2.95 5.55 3.15 5.87 3.85 7.04
15% 3.10 5.85 3.40 6.36 3.75 6.93 4.35 7.89
10% 3.65 6.85 3.85 7.16 4.30 7.87 4.55 8.22

 

อัตราดอกเบี้ย : สำหรับรถตู้

เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย (%)
48 งวด 60 งวด 72 งวด
Flat Eff. Flat Eff. Flat Eff.
25% 3.50 6.58 3.75 6.98 4.25 7.79
20% 3.75 7.03 3.95 7.33 4.50 8.22
15% 4.10 7.65 4.35 8.03 4.75 8.64
10% 4.50 8.36 4.75 8.72 5.10 9.23

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี ในการคำนวณสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ ตลอดระยะเวลาการเช่าซื้อ
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นดอกเบี้ยอ้างอิง อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์, ยี่ห้อรถยนต์, รุ่นรถยนต์, เงินดาวน์, ระยะเวลาผ่อนชำระ, และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บ สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามแคมเปญต่าง ๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้
 • ทั้งนี้ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ลูกค้าต้องวางเงินดาวน์ร้อยละ 10-25 ของราคารถ
 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ
 • มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน