ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลักธนาคารกรุงศรีอยุธยา → สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์

สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์

สิทธิประโยชน์

เป็นต่อในเกมธุรกิจ และไปถึงจุดหมายได้ง่ายอย่างที่คิด ด้วยสินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายที่ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าแก่คู่ค้าโดยตรง หลังจากมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ส่งเอกสารหลักฐานทางการค้าให้ธนาคาร 

สะดวก หมดปัญหาเรื่องเงินหมุน ธุรกิจโตง่าย คู่ค้ามั่นใจ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
 • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง*
 • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน
ประเภทสินเชื่อ วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note)
การเบิกใช้วงเงิน  เบิกใช้วงเงินได้เต็ม 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Front-End Fee) 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
ระยะเวลาในการชำระคืน สูงสุด 120 วัน
หลักประกัน ไม่ต้องใช้

*หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและวงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินดี
 • ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้า
หลักประกัน
 • หลักประกัน : ไม่ต้องใช้
ขอแนะนำ
ผู้สนับสนุน