ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → สินเชื่อเพื่อธุรกิจ → สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)

สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)

มีทั้งหมด 9 รายการ
สมัครสินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)ทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกสินเชื่อธุรกิจที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้สินเชื่อที่คุณเลือก เป็นสินเชื่อที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สมัครสินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)ทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 • สินเชื่อหมุนเวียน(สินเชื่อระยะสั้น)
  สิทธิประโยชน์ : วงเงินสินเชื่อ ธนาคารยินดีให้บริการจัดวงเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยมีวงเงินกู้รวมสูงสุดถึง 200 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร, หลักประกัน ธนาคารรับพิจารณาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
  สิทธิประโยชน์ : เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่สะดุด, ชำระเงินคู่ค้าทันเวลา จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้วงเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
  สิทธิประโยชน์ : เสริมสภาพคล่องในกิจการภายในวงเงินที่ตกลงไว้ เพื่อธุรกิจราบรื่น ไม่มีสะดุด, หลักประกัน : ที่ดินเปล่า สถานประกอบการ ที่พักอาศัย เครื่องจักร เงินฝาก
 • สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์
  สิทธิประโยชน์ : ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์, ประเภทสินเชื่อ : วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
  สิทธิประโยชน์ : เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กิจการ, อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MOR
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  สิทธิประโยชน์ : เสริมสภาพคล่องทางด้านการเงิน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง, อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D)
  สิทธิประโยชน์ : เสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ, หลักประกัน : เงินฝาก หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์
 • วงเงินรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)
  สิทธิประโยชน์ : เลือกระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินได้หลากหลาย นานสูงสุดถึง 180 วัน, ชำระคืนสะดวก ง่ายดาย ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ สำหรับผู้ประกอบการทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  สิทธิประโยชน์ : เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค, ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
 • « หน้าแรก
 • ‹ ก่อนหน้า
 • 1
 • หน้าถัดไป ›
 • หน้าสุดท้าย »