ผลิตภัณฑ์การเงิน
หน้าหลัก → สินเชื่อเพื่อธุรกิจ → ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทย

มีทั้งหมด 5 รายการ
สมัครสินเชื่อธุรกิจ ทางออนไลน์ง่ายๆ วันนี้ เปรียบเทียบและเลือกสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เหมาะกับคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย ตอบสนองทุกความต้องการ ให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทยเป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สมัครสินเชื่อธุรกิจธนาคารกรุงไทยทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้
 • สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า
  สิทธิประโยชน์ : สินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ครบทั้งวงจรการค้าระหว่างประเทศ, อัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบธนาคาร
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  สิทธิประโยชน์ : เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ, ลูกค้าต้องมีวงเงิน P/C (Packing Credit) กับธนาคาร
 • สินเชื่อเพื่อการนำเข้า
  สิทธิประโยชน์ : ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งที่มีการชำระเงินโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเปิด L/C เพื่อชำระเงิน
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  สิทธิประโยชน์ : เป็นการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้ แทนการใช้เช็ค, ระยะเวลาการกู้: ตั๋วแต่ละฉบับไม่เกิน 90 วัน
 • สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า
  สิทธิประโยชน์ : เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ, วงเงินและระยะเวลา : วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี
 • « หน้าแรก
 • ‹ ก่อนหน้า
 • 1
 • หน้าถัดไป ›
 • หน้าสุดท้าย »