ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
ทราบหรือไม่...เราสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตได้
By Chanakan Prasertsorachai • ChickenLoan.com
เชื่อว่ามีผู้อ่านหลายท่านที่พกบัตรเครดิตมานานแต่ไม่เคยรู้เลยว่า เราสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตที่เราใช้อยู่ได้ มีทั้งแบบเพิ่มวงเงินถาวร และเพิ่มวงเงินฉุกเฉินกรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศและไม่อยากพกเงินสดไปเป็นจำนวนมาก แต่ว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร รวมถึงเพิ่มแบบถาวรและฉุกเฉินต่างกันอย่างไรต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ดูไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอเพิ่มวงเงิน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรอง หรือสลิปเงินเดือน

หลังจากใช้บัตรเครดิตกันมาสักระยะหนึ่งต้องมีท่านผู้อ่านเคยเจอปัญหาต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เช่น มีความจำเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก แต่วงเงินในบัตรเครดิตไม่เพียงพอที่จะชำระให้กับโรงพยาบาล ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขโดยยื่นความจำนงค์ต่อสถาบันการเงินที่เราสมัครบัตรเครดิตว่าต้องการเพิ่มวงเงินในบัตรอีกเป็นจำนวนเท่าไร โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาถึงรายได้ของผู้ถือบัตรว่าในปัจจุบันมีรายได้เท่าไร มากขึ้นกว่าตอนสมัครบัตรครั้งแรกเท่าไร และประวัติในการชำระหนี้ที่ผ่านมาว่าตรงต่อเวลามากน้อยแค่ไหน ถ้าเจ้าของบัตรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีประวัติดีมาตลอดทางสถาบันการเงินก็จะอนุมัติวงเงินเพิ่มให้อีก กรณีแบบนี้เป็นการเพิ่มวงเงินแบบถาวร

อีกกรณีนึงการเพิ่มวงเงินแบบฉุกเฉิน กรณีแบบนี้เหมาะสำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ และไม่อยากพกเงินสดไปเป็นจำนวนมาก ก็สามารถแจ้งกับสถาบันการเงินได้ว่าต้องการขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินจำนวนเท่าไร และต้องการเพิ่มรอบบัญชีไหน ทางสถาบันการเงินจะเพิ่มวงเงินให้ในรอบบัญชีนั้น ๆ และเมื่อถึงรอบบัญชีถัดไปวงเงินก็จะเท่าเดิม

ในบางสถาบันการเงินนั้นก็อาจมีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้ถือบัตรเครดิตไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการขอเพิ่มวงเงิน ทางสถาบันการเงินเองก็อาจยื่นข้อเสนอแก่ผู้ถือบัตรว่าให้วางเงินประกันจำนวนนึงไว้กับสถาบันการเงินเพื่อที่เป็นหลักประกันในกรณีที่เจ้าของบัตรมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินจริง ๆ อย่างน้อยก็เป็นการป้องกันถ้าเกิดกรณีเจ้าของบัตรไม่มีเงินมาชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินนั้น

หลังจากยื่นเรื่องพร้อมเอกสารครบถ้วนแล้ว รอสถาบันการเงินทำการตรวจสอบโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการ หากผลการอนุมัติผ่านไม่ติดปัญหาใด ๆ ทางคุณก็จะได้รับแจ้งทาง SMS หรืออาจมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งข้อมูล แต่หากเป็นการขอวงเงินแบบฉุกเฉินนั้น ทางสถาบันการเงินจะสามารถอนุมัติได้ทันที เมื่อหมดรอบบัญชีนั้นก็จะกลับมาเป็นวงเงินปกติ

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน