ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
ประเภทของบัตร ที่ออกโดยสถาบันการเงิน มีอะไรบ้าง
By Chanakan Prasertsorachai • ChickenLoan.com
บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินสด คำเหล่านี้มันเหมือนกันมั้ยนะ แล้วเราควรจะสมัครบัตรอะไรบ้าง บัตรแต่ละใบแตกต่างกันอย่างไร หน้าที่การงานและไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะกับบัตรแบบไหน มาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

บัตรเครดิต(Credit card) ตามความหมายของสถาบันคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ คือ บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภค ตามหลักเกณฑ์ค่าบริการหรือค่าอื่นใด และวิธีการที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนด เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าแทนการชำระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการอื่นใดไว้ก่อนหน้าแล้ว หากจำแนกตามขอบเขตการใช้งานของบัตรแบ่งได้ดังนี้

  • บัตรเครดิตที่ใช้ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Credit Card) เช่น บัตร Visa ,บัตร Master card , บัตร American Express , บัตร Diners Club เป็นต้น บัตรประเภทนี้จะไม่จำกัดวงเงินในการใช้จ่าย จุดประสงค์ในการใช้บัตรเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน เหมาะสำหรับผู้มีฐานะทางการเงินดี หรือนักธุรกิจที่ต้องเลี้ยงรับรองลูกค้าเป็นประจำ

  • บัตรเครดิตที่ใช้ได้เฉพาะในประเทศ (Local Credit Card) เช่น บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัตรประเภทนี้จะออกให้กับลูกค้าที่มีประวัติการเงินดี หรือเป็นลูกค้าชั้นดีของสถาบันการเงินนั้น ๆ

  • บัตรเครดิตที่ใช้เฉพาะร้านค้า (Store Card) เช่น บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส , บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรประเภทนี้ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิพิเศษจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงินและห้างสรรพสินค้า เมื่อเราชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตก็จะได้รับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น

  • บัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงิน (Bank Card) เชื่อว่าบัตรประเภทนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นบัตรที่สถาบันการเงินออกโดยร่วมกับสถาบันบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Credit Card)

บัตรเดบิต (Debit Card) เราสามารถใช้บัตรประเภทนี้รูดซื้อสินค้าได้โดยมีข้อแม้ว่า เงินในบัญชีจะต้องมากกว่าราคาสินค้าที่ต้องการรูดซื้อ

บัตรกดเงินสด เป็นบัตรที่สามารถกดเงินสดล่วงหน้าออกมาใช้ได้เลย สถาบันจะกำหนดวงเงินโดยดูจากความสามารถในการชำระหนี้ และถ้ามีการเบิกถอนเงินสดออกมาก็จะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน

ผู้บริโภคอย่างเราควรศึกษาถึงประเภทของบัตรดูว่า บัตรแต่ละประเภทแบบไหนที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของเรา ไม่จำเป็นที่ต้องสมัครทุกบัตร ให้เราเลือกบัตรที่เราใช้จริง และมีผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรนั้นกลับมาหาเรา ถึงอย่างไรก็ตามแต่อย่ารูดบัตรจนเพลินนะคะ เพราะนั่นหมายถึงหนี้จากบัตรเครดิตที่จะมาพร้อมกับดอกเบี้ยแน่นอน

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน