ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
หนี้รถ...ต้องผ่อนทุกงวด
By Wathit Srisaengmak • ChickenLoan.com
รถเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนไปแล้ว ลองขาดรถสักวันคงเดือดร้อนอย่างแน่นอน ไม่มีรถไปทำงานคงแย่ นั่งรถเมล์ไปส่งลูกคงช้าและไม่สะดวก การมีรถยนต์ส่วนตัวจึงเป็นความคล่องตัวในการทำงาน แต่การมีรถนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้ซื้อด้วยเงินสด เพราะว่าเดี่ยวนี้ซื้อกันด้วยเงินผ่อนทั้งนั้น เงินก้อนเก็บไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า คนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ ไม่เป็นไร การผ่อนชำระค่างวดรถทุกเดือนต้องทำประจำอย่าให้ค้างค่างวด ไม่ว่าจะงวดเดียวก็ค้างไม่ได้ เพราะว่าอาจเป็นดินพอกหางหมูแล้วกลายเป็น 2 งวด ซึ่งอาจพาลเป็น 3 งวด อย่างนี้ระวังโดนยึดรถจากไฟแนนซ์ เพราะเหตุใด

การซื้อรถเงินผ่อน เป็นการทำสัญญาเช่าซื้อ การเช่าซื้อ (HIRE-PURCHASE) มีความหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 572 บัญญัติไว้ว่า อันว่าเช่าซื้อนั้นคือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว

การเช่าซื้อรถยนต์ คือการที่เจ้าของรถเอารถยนต์นั้นออกให้เช่า แต่ตกลงว่าผู้ซื้อต้องผ่อนค่างวดครบทุกงวด เมื่อครบทุกงวดเรียบร้อยแล้วรถยนต์คันดังกล่าวจึงจะตกมาเป็นของผู้ซื้ออย่างเด็ดขาด ถ้าท่านยังผ่อนไม่หมดไม่ว่าจะเหลืออยู่ไม่กี่งวดก็ตามที่ รถยนต์นั้นก็ยังไม่ตกเป็นของท่านได้เลย เท่านั้นยังไม่พอที่จะต้องระวังในเรื่องของการผ่อนชำระค่างวดที่ต้องผ่อนทุกงวด อย่าได้ค้างค่างวด เพราะว่ากฎหมายยังได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 574 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดๆ กัน หรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญ เจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อน ให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย

วรรคสอง อนึ่งในกรณีกระทำผิดสัญญาเพราะผิดนัดไม่ใช้เงินซึ่งเป็นคราวที่สุดนั้น ท่านว่าเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะริบบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนและกลับเข้าครองทรัพย์สินได้ต่อเมื่อระยะเวลาใช้เงินได้พ้นกำหนดไปอีกงวดหนึ่งแล้ว

เรื่องการเช่าชื้อรถยนต์ยังมีกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองอยู่ด้วย ซึ่งไฟแนนซ์สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถได้ การเช่าซื้อจึงต้องผ่อนชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อ และถ้าไม่อยากให้รถถูกยึดต้องอย่างขาดส่งรวมแล้ว 3 งวดติดต่อกัน ติดตามบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายได้ที่เว็บไซต์นี้

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน