ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
ความไม่เท่ากันของอัตราดอกเบี้ย
By Wathit Srisaengmak • ChickenLoan.com
ทำไมสินเชื่อธนาคารไม่เท่ากัน เรื่องนี้คงมีคนสงสัยกันมากอยู่เหมือนกัน เพราะเวลาท่านไปขอสินเชื่อธนาคารในวงเงินเท่ากันกับคนอื่น ทำไมอัตราดอกเบี้ยแต่ละคนแต่ธนาคารจึงแต่งต่างกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่านโยบายธนาคารไม่เหมือนกัน ซึ่งนโยบายกำหนดไว้เรื่องใดบ้าง

นโยบายกำหนดเรื่องของวัตถุประสงค์ว่านำไปใช้เพื่อการใด อย่างการใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียน หรือนำไปส่งเสริมการลงทุน การลงทุนเช่นการลงทุนในสินทรัพย์ ลงทุนในหุ้นหรือบริษัท หรืออาจจะนำไปชำระหนี้ก็เป็นได้ นำไปจ่ายเงินปันผลแบบนี้ก็มี ซึ่งประเภทของกิจการที่จะให้สินเชื่อมีอยู่หลายประเภทแตกต่างกันออกไป มีทั้งระดับบริษัทขนาดใหญ่หรือระดับเล็กว่าจะนำไปทำอะไร ซึ่งทุกกิจการต้องการเงินทุนมาบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและมีกำไร โดยกิจการเหล่านี้ไม่ต้องการขาดทุน แต่โลกของธุรกิจต้องมีการแข่งขันกันอยู่ดี การแข่งจึงทำให้ต้องดำเนินกิจการด้วยความรู้ และต้องบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มาถึงเรื่องดอกเบี้ยกันบ้างทำไมสูงบ้างต่ำบ้าง

อัตราดอกเบี้ยอาจขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของธนาคารต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน ถ้าธนาคารทำให้มีสภาพคล่องสูงอัตราดอกเบี้ยก็จะต่ำ แต่ถ้าสภาพคล่องต่ำมีหวังให้อัตราดอกเบี้ยสูงนั้นเอง แต่การกู้นั้นอาจต้องมีหลักประกันที่เหมาะสม มีมากพอสำหรับการกู้หรือไม่ หลักประกันที่ดีควรต้องเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างเช่นที่ดินในเขตเมือง ตึกแถวที่ยังมีประโยชน์ด้านธุรกิจ เหล่านี้จะเป็นหลักประกันที่ดี หลักประกันยังเป็นบุคคลที่น่าเชื่อก็สามารถเป็นหลักประกันได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่จะตามมาอีก หลักประกันที่ดีจะลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ ซึ่งธนาคารต้องนำมาประกอบในการพิจารณา เป็นธรรมดาที่ความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยต้องสูง ความเสี่ยงต่ำดอกเบี้ยจะต่ำ ความเสี่ยงของคนกู้ก็ไม่เหมือนกัน แล้วยังมีในเรื่องของการชำระคืนเงินกู้ อีกทั้งความเป็นไปได้ของการลงทุน สำหรับการอนุมัตินั้นอาจจะมีการยืดหยุ่นอยู่บ้าง ก็แล้วแต่ธนาคารนั้นๆ จะมีนโยบายความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งสถาบันการเงินมีอยู่มากมายที่จะต้องแข่งขันกันให้บริการด้านสินเชื่อ

การแข่งขันของสถาบันการเงินก็เป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะว่าสภาวะทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดนโยบายด้วย ซึ่งเศรษฐกิจในช่วงนี้อยู่ในระดับที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่ เศรษฐกิจในแถบเอเชียก็ได้รับลกระทบ ส่วนเศรษฐกิจก็ได้รับผลแต่ยังไม่มาก จึงทำให้รายได้ของธนาคารมีผล รายได้ของธนาคารก็เป็นแนวทางอันหนึ่งในการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ ดังนั้นอัตราการให้สินเชื่อจึงเป็นแตกต่างกันออกไป หวังว่าคงจะได้รับความรู้เกี่ยวความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่มาจากนโยบายของสถาบันการเงินไม่มากก็น้อย ขอให้ติดตามบทความสินเชื่อกันต่อไปที่เว็บไซต์นี้

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน