ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
ความจำเป็นในการขอสินเชื่อ
By Wathit Srisaengmak • ChickenLoan.com
 ปัจจุบันการขอสินเชื่อทำได้ง่าย ประเภทของสินเชื่อก็มีให้เลือกอยู่มากมาย สินเชื่อจึงเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้สิน ซึ่งการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ถ้าเป็นหนี้ที่จำเป็นแล้ว ควรมีความคุ้มค่า ที่บอกว่าคุ้มค่าก็หมายถึงการบริหารหนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งหนี้สินที่เกิดกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นหนี้สินแบบที่มีทั้งความจำเป็น และหนี้สินที่ไม่จำเป็น สำหรับหนี้สินที่ไม่จำเป็น ท่านต้องตัดออกไปให้ได้ ส่วนหนี้สินที่จำเป็น เป็นหนี้จากเรื่องใดบ้าง มาดูกัน

  1. การซื้อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย คงจะเป็นเรื่องลำบากที่จะซื้อบ้านด้วยเงินสด ยุคนี้ก็ต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อบ้าน ถึงแม้ว่าท่านจะได้สินเชื่อก็ตามที สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการใช้จ่ายของท่านต้องพอกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เดือดร้อนในแต่ละเดือน และต้องทำให้ได้ในระยะยาวหลายปี เพราะว่าถ้าทำไม่ได้จะเป็นผลเสียกับท่านหลายด้าน จากการถูกฟ้องร้อง หรือถูกยึดบ้าน คงไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

  2. การซื้อรถยนต์ ท่านต้องเข้าใจว่ารถยนต์เป็นทรัพย์สินที่เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วมาก อย่างเช่นซื้อมาในราคา 1 ล้านบาท ผ่านไป 1 ปี ราคาเหลือ 9 แสนบาท ผ่านไป 5 ปี ราคาเหลือ 5 แสนบาท ท่านคิดดูว่ามันลดลงมากจริงๆ แล้วไม่เพียงเท่านี้ที่ต้องสิ้นเปลือง ยังมีค่าน้ำมัน ค่าแก็ส ค่าประกันภัย ค่า พ.ร.บ. ค่าที่จอดรถ ค่าดูแลรักษา รวมๆ แล้วหลายบาท แต่ว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ในการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่คุ้มค่า ท่านต้องคำนวณให้ดีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

  3. ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปโภคบริโภคในแต่ละวันของคนในครอบครัว ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ค่าใช้จ่ายมีมาก ครอบครัวเล็กก็เบาลงมา ถ้าไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายก็อาจทำให้เยอะขึ้นได้ อย่างค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบัตรเครดิต ค่าโทรศัพท์รายเดือนของแต่ละคนในครอบครัว รวมแล้วไม่น้อยเลย แต่ว่าจำเป็นต้องใช้ก็ให้ลดลงมา เงินจะเหลือมากเหมือนกัน

  4. ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นเรื่องที่ท่านไม่ได้คาดคิด เรื่องแบบนี้ท่านต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน ส่วนมากเป็นภัยพิบัติ อุบัติเหตุ โรคภัยต่างๆ ซึ่งไม่มีใครคาดคิดมากก่อน วิธีช่วยได้คือการทำประกันภัยต่างๆ ที่จำเป็นไว้ โดยเลือกทำประกันภัยกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ

ท่านจะเห็นว่าความจำเป็นในการขอสินเชื่อมีอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งในแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกัน จำนวนเงินมากน้อยต่างกัน แต่ที่ยกเรื่องดังกล่าวมาให้ทราบนั้นก็เพราะเป็นเรื่องที่เกิดกับทุกคน เพียงแต่ให้ท่านทราบว่าความจำเป็นของท่านนั้นสามารถขอสินเชื่อได้ เพื่อช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่พอได้เป็นอย่างดี

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน