ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
ศัพท์ง่าย ๆ ที่ควรรู้ของบัตรเครดิตที่เราถืออยู่
By Chanakan Prasertsorachai • ChickenLoan.com
 เชื่อว่ายังมีอีกหลาย ๆ ท่านที่มีบัตรเครดิตเป็นของตัวเอง ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในคำบางคำที่แจ้งมาในจดหมายบ้าง หรือได้ยินคนอื่นพูดกันบ้าง วันนี้เรามาเรียนรู้คำที่เราได้ยิน ได้เห็นกันบ่อยกันดีกว่าว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่

 • สะสมไมล์ ( Air miles) ก็คือการที่เรารูดใช้บัตรจะได้รับคะแนนสะสมทุกครั้งที่รูดบัตร ซึ่งเราสามารถนำไปแลกเป็นตั๋วเครื่องบินหรือของพรีเมี่ยมต่าง ๆ กับทางธนาคารผู้ออกบัตร

 • ค่าธรรมเนียมรายปี (Annual fee) ผู้ถือบัตรเครดิตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีให้กับธนาคารผู้ออกบัตร หรือบางกรณีถ้าเราใช้ถึงวงเงินที่กำหนด ธนาคารก็จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในปีนั้น ๆ ให้

 • ดอกเบี้ยต่อปี (Annual Percentage Rate หรือ APR) คือ อัตราดอกเบี้ยที่คนใช้บัตรต้องจ่ายธนาคาร กรณีชำระหนี้เกินกำหนด ถ้าเราชำระภายในกำหนดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในส่วนนี้

 • หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Automatic Payment) คือ ธนาคารจะหักเมื่อถึงดิวที่กำหนด ยอดหนี้บัตรเครดิตของเราจะถูกหักผ่านบัญชีเงินฝากของเราที่ผูกกับบัตรเครดิตไว้

 • ยอดคงเหลือ (Available Credit) คือ ยอดเงินคงเหลือในบัตรเครดิตของเรา ที่ยังไม่ได้ใช้และยังสามารถใช้ได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับส่วนต่างระหว่างวงเงินของบัตร และยอดเงินค้างชำระของเรา

 • เครดิตไม่ดี (Bad credit) หากเราชำระหนี้เลยกำหนด ผิดนัดเป็นประจำ และเป็นบุคคลล้มละลาย เราจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดของลูกค้าเครดิตไม่ดี

 • เบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash advance) เราสามารถใช้บัตรเครดิต กดเบิกเงินสดได้ตามวงเงินที่กำหนด กรณีนี้จะเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง

 • แต้มคืนเงิน (Cash back) เป็นสิทธิประโยชน์อีกอย่างที่ผู้ใช้บัตรเครดิตชื่นชอบมาก ๆ โดยที่เราจะได้เงินคืนกลับเข้ามาเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อใช้จ่ายตามร้านค้าและเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

 • เครดิตบูโร คำนี้ได้ยินบ่อยมาก แต่มันคืออะไรล่ะ ?? คือ องค์กรหรือบริษัทที่เก็บข้อมูลเชิงเครดิตรายบุคคล เช่น ประวัติการชำระสินเชื่อ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากธนาคาร
  แหล่งที่เก็บข้อมูลเชิงเครดิตให้เรานั้น คือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ National Credit Bureau

 • วงเงิน (Credit limit) คือ จำนวนเงินสูงสุดที่เราสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรของเราได้ ซึ่งวงเงินเงินนี้ธนาคารผู้ออกบัตรเป็นคนกำหนดโดยดูจากรายได้ของเรา

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หวังว่าคุณผู้อ่านคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น เวลาได้ยินหรือเจอคำเหล่านี้นะคะ จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายคำแต่เป็นคำที่เราไม่ได้เจอบ่อยนัก เลยไม่ได้มานำเสนอไว้ ณ ที่นี่

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน