ผลิตภัณฑ์การเงิน
ผู้สนับสนุน
อยากจะยกเลิกบัตรเครดิตต้องทำอย่างไรบ้าง
By Mongkol Narajit • ChickenLoan.com
บางคนสมัครบัตรเครดิตไว้เพื่อ เอาไว้ใช้ยามฉุกฉิน บางท่านต้องการของแถมของกำนัล บางคนสมัครเพื่อเห็นใจ เกรงใจเพื่อนที่เป็นตัวแทน สมัครไปโดยไม่รู้ตัว มารู้ตัวอีกเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียม มีบัตรหลายใบยิ่งเสียค่าธรรมเนียมเยอะ ถามว่าถ้าจะยกเลิกบัตรเครดิต จะได้ไหม จะต้องทำอย่างไงบ้าง วันนี้ขอไขข้อข้องใจให้กับท่านที่ต้องการอยากจะยกเลิกบัตรเครดิต มาดูขั้นตอน ของการยกเลิกบัตรกันครับ มาดูกันเลย.

 1. โทรไปติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
  แจ้งความประสงค์ทีจะยกเลิกบัตรเครดิต

 2. ตรวจสอบการหักค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ
  ดูว่ามีการตั้งค่า บัตรเครดิต เพื่อชำระ ค่าน้ำไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอื่น ไว้ทุกเดือนหรือไม่ ถ้าทำการผูกบัตรไว้ ต้องทำการยกเลิกการหักอัตโนมัติ นั้น ให้เปลี่ยนวิธีการชำระเป็นวิธีอื่น ก่อนที่จะยกเลิก

 3. ให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตนั้น
  ดูว่ามีคะแนนสะสมในบัตรนั้นหรือไม่ และถ้าหากมีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัล ให้ทำการแลกไปเลย หรือถ้าเป็นบัตรเครดิตแบบคืนเงิน ก็ให้ทำการรับเงินให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยยกเลิกบัตรนั้น

 4. ทำการเคลียร์ยอดหนี้คงเหลือทั้งหมดก่อน
  เคลียร์ดอกเบี้ยทั้งหมดที่คงค้างให้เป็น 0 บาท โดยที่เราจะต้องจ่ายหนี้ทั้งหมด ในวันที่เราทำการยกเลิก หรืออาจจะโอนหนี้ที่เหลือไปยังบัตรใบอื่นก็ได้ แต่ต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าใบนั้น แต่ต้องแจ้งให้ทางธนาคารที่เราต้องการจะโอนหนี้ไปให้รู้ก่อน

 5. ทำการกรอกเอกสารการยกเลิกบัตรเครดิต
  ในกรณีที่เราได้ไปติดต่อขอยกเลิกบัตรเครดิตกับเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้เรา กรอกเอกสาร เพื่อแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบัตร และจะแฟกซ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไปยังสำนักงานใหญ่ ให้ฝ่ายบัตรเครดิตอีกต่อหนึ่ง เพื่อขอการอนุมัติยกเลิกบัตรเครดิตครับ

 6. ให้ทำลายบัตรเครดิตทิ้งเสีย
  โดยใช้มีดหรือกรรไกรตัด ออกเป็นสองส่วน ให้ทำลายส่วนที่สำคัญออก ได้แก่ แถบแม่เหล็ก ชิปการ์ด เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการโจรกรรม ข้อมูล

จะอย่างไรก็ตามแต่ การยกเลิกบัตรเครดิตนั้น ก่อนที่จะทำการเลิกให้ตรวจสอบดีเสียก่อน เรื่องสิทธิประโยชน์ แต้มสะสมมีหรือไม่ มีหนี้คงค้างเท่าไหร่ มีดอกเบี้ยเท่าไหร่ ต้องเคลียร์ให้หมดเสียก่อน แล้วทำการยกเลิก สำหรับหนี้สามารถโอนไปยังบัตรเครดิตอื่นได้เลย แต่ต้องแจ้งให้ทางสถาบันการเงินนั้นทราบก่อน

Sponsored Stories You May Like
อยากติดต่อเรา
ผู้สนับสนุน
มีผู้อ่านมากที่สุด
ผู้สนับสนุน